Werkgroep gebouwen

Bijlage bij de presentatie van de werkgroep gebouwen d.d. 14 januari 2024, 11.30 uur.
Aanwezig 52 personen.
Henk Biemond krijgt het woord. Hij opent met het eerste vers uit de Bijbel en het laatste vers uit de Bijbel. Als kerkelijke gemeente is de Bijbel onze grondslag van ons geloof en handelen. In de loop van de tijd is het taalgebruik in de Bijbel veranderd en ook nu is er een nieuwe vertaling de NBV21.
Namens een aantal leden kan Henk de gemeente een nieuwe kanselbijbel NBV21 aanbieden, die een plekje kan krijgen hier of op de plek elders waar wij gaan vieren.
De nieuwe Bijbel wordt door Anneke de Jongh en Phileine van Gelder binnengebracht en overgedragen aan Jacob van Gelder. De Bijbel wordt met applaus in ontvangst genomen.
Jacob neemt ons aan de hand van een presentatie mee in de werkwijze en keuzes van de werkgroep na onze laatste bijeenkomst in juli 2023, in samenwerking met Kerkelijk Waarde Beheer. Omdat de procedure die leidt naar een nieuw gebouw met mogelijke kerkzaal (variant De Opgang) 3 tot 5 jaar kan duren is er gekozen om de Karavanserai zo te verbouwen dat deze ruimte gebruikt kan worden als kerkgebouw. Je blijft dan “eigen baas” over het gebouw waar je als gemeente gebruik van maakt.
Vraag: Bij het verlies van een grote ruimte (kerkzaal) kan het algemeen belang t.b.v. het dorp niet meer gediend worden. Bijvoorbeeld grote uitvaarten met 250 personen.
Antwoord is dat dit zo is, maar dat daar andere mogelijkheden, ook in het dorp, voor zijn. Als kerkelijke gemeente willen wij voldoende ruimte hebben om te vieren en te rouwen. Bij grote uitvaarten wordt vaker naar een grote ruimte bij begraafplaats c.q. crematorium. gekeken

zie: presentatie werkgroep gebouwen janauri 2024.pdf

 
terug