Meerkontakt

KOPIJ naar: redactie.kerknieuws@pelgrimskerk.org of redactieadres: Roerdompstraat 17A (Karavanserai).
Aanleveren vóór woensdag 7 juni 2023 18.00 uur. 

De volgende "MEERKONTAKT" (36/3) ligt uiterlijk 25 april 2023 en (36/4) 13 juni 2023 in uw brievenbus of wordt u gezonden via de mail.

(Adres)mutaties & bezorgklachten: 
Dhr. G. Slingerland, 020 659 3532
g.slingerland[@]quicknet.nl

Kopy aanleverdata Meerkontakt Jaargang 36 2023 vanaf september
30-08-23 Startzondag
18-10-23 Wintertijd & Oogstdienst
06-12-23 Eeuwigheidszondag, Advent & Kerst


 

Archief Meerkontakt

Lees meer