Pinksteren


Het is een vreemd, ongrijpbaar feest:
de nederdaling van de Geest.


Wat vlammen en geruis van wind,
een taal, die nieuwe woorden vindt.


Nu dalen er geen eng’len neer,
ver lijkt de opgestane Heer.


Er is een wonder voor ons oog:
uit sintels rijst een vlam omhoog.


Er is een wonder voor ons oor:
Gods Geest vindt bij de mens gehoor.


Wie Hem verried getuigt van Hem,
wie Hem verliet spreekt met Zijn stem.


Het is een vreemd, onzegbaar feest:
de woord-geboorte van de Geest.


En in de Geest daalt onze Heer
voor eeuwig in ons midden neer!

 
Nel Benschop (1918-2005)
 

- - - - - Pelgrimskerk - - - - -

Ontmoetingsplek voor
geloof, hoop en liefde

De Pelgrimskerk Badhoevedorp-Lijnden is een ontmoetingsplaats voor momenten van rust en actie rond geloof, zingeving, levensvragen en solidariteit.
Wij willen samen met anderen een zinvolle bijdrage leveren aan het heel maken van mens en wereld in verbondenheid met God en met elkaar. We bieden mogelijkheden om steun te geven en oplossingen te vinden bij materiële en niet-materiële nood.

Over de Pelgrimskerk
gemeente

Pelgrimskerkgemeente  2024
Beleidsplan 2021-2025


 

 

Actueel

Exposities Geesje Kreike
en Nynke Boorsma 

kunst in de kerk

vier gedichten van kinderen van de ONS - 4 mei herdenking
gedichten 4 mei
 

Thee & Thema
thee&thema

Vakantieweken senioren
vakantieweken

Werkgroep Kerkgebouw
kerkgebouw

 

----------------------------
Webredactie Paul Boersma
van_de_redactie
06 5175 4042 // paulboersma49[@]kpnmail.nl