Pastoraat

Pastoraal Team
Mw. ds. M. (Mirjam) Vermeij
06 3864 8035; dsmvermeij[@]gmail.com
Dhr. H. (Harry) den Arend
Mw. C.N. (Ien) Moens-Roubos

Beleidsplan pastoraat 2021-2025
Wij geloven dat het vuur van het geloof onder ons en in ons is. We warmen ons daaraan in alle kwetsbaarheid, en hebben vertrouwen dat we het vuur kunnen tegenkomen in de ontmoeting met God, met de wereld, en met elkaar. We vinden het een kern van gemeentezijn aandacht te hebben voor de ander, de verbinding met ieder mens te zoeken en vanuit bezieling en bewogenheid te luisteren. Bemoedigen kunnen we vanuit de Bron, Jezus de Levende. We werken als team samen, we zijn voor elkaar beschikbaar en van harte bij elkaar betrokken. We zijn erop gericht te versterken wat er aan kracht en talent bij ons en in de gemeente aanwezig is, met respect voor grenzen. We overvragen de ander en onszelf niet. We vertrouwen daarbij dat de inspiratie van de Geest ons leidt en toevalt. Vanuit die kracht en kwetsbaarheid stellen we ons concrete doelen.

Zie verder Beleidsplan pastoraat 2021-2025


Procedure bij overlijden

Bij overlijden - kerkelijk handelen


 

Gespreksgroep "Geloven in de wandelgangen"

Al gedurende enkele jaren komt een groepje gemeenteleden bijeen om met elkaar in gesprek te gaan over geloofsvragen. Opgezet vanuit de behoefte  om de vragen die soms oprezen na bijvoorbeeld het beluisteren van een preek, het lezen van artikel of na een opmerking van iemand en die men dan "in de wandelgang" aan elkaar voorlegden, met de predikant te bespreken.
Nadat de predikant was vertrokken heeft de groep besloten om met elkaar door te gaan. Omdat we het belangrijk vinden met anderen in gesprek te blijven over wat ons bezig houdt met betrekking tot geloof  kerk en samenleving. We komen eens in de zeven à acht weken op donderdagmiddag  bijeen op toerbeurt bij een van de deelnemers thuis. Waarbij een van de leden het te bespreken onderwerp heeft voorbereid. Onze nieuwe dominee Mirjam Vermeij zal niet altijd aanwezig kunnen zijn, maar heeft al wel een keer een bijeenkomst bijgewoond en naar aanleiding daarvan onderwerpen en tips aangereikt.
De groep bestaat momenteel uit zeven deelnemers, alle zeven dames!
We nodigen u graag uit om een keer mee te komen praten, en dat geldt zeker ook voor de heren onder ons! Van harte welkom!
Neemt u dan even contact op met Jeanne Dees (06 10 26 32 32) of Lucie Gijzenberg(023 555 1754)

 
Lees meer