College van Kerkrentmeesters

Dhr. M. (Marijn) Vis, voorzitter
Mw. A. (Anja) van Andel, secretaris,
Roerdompstraat 17a, 1171 HA, Badhoevedorp
06 2538 5255, anjavanandel[@]outlook.com
Dhr. J. (Jacob) van Gelder, penningmeester
Dhr. F.W. (Foeke) Dekker, administrateur
Mw. I. (Ineke) Gräeve-Koldewijn

 

Solidariteitskas 2023

We zijn er voor elkaar

Geacht gemeentelid,
Onze kerkelijke gemeente is een kostbare plek. Een plek om God en elkaar te ontmoeten, een plek waar we geïnspireerd worden door de Bijbelse boodschap, waar we voor elkaar zorgen en van betekenis kunnen zijn voor onze omgeving.
Ieder jaar maken we nieuwe plannen om een levendige gemeente te zijn en een vindplaats van geloof, hoop en liefde. Soms echter ontbreekt het in andere gemeenten aan financiële middelen of aan menskracht om die plannen uit te voeren. Die gemeenten kunnen een beroep doen op de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk.
Zo kreeg de protestantse wijkgemeente Dalem/Gorinchem-Oost subsidie uit de Solidariteitskas voor de bouw van een eigen kerkgebouw. Dertig jaar lang kerkte de gemeente in een school, tot er in 2017 een grondperceel beschikbaar kwam voor een eigen kerkgebouw. Eind 2022 werd de fonkelnieuwe kerk ‘Oosterlicht’ in gebruik genomen met een prachtige kerkzaal, diverse vergaderruimten, een jeugdhonk, een crècheruimte, een moderne keuken en een familiekamer om geliefden op te baren. De bouw was mede mogelijk door financiële toezeggingen van gemeenteleden, vele acties, externe fondsenwerving én een bijdrage uit de Solidariteitskas. Wijkgemeente Oosterlicht kan nu eindelijk kerk in en voor de wijk zijn.
Van gemeenten voor gemeenten
De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten elkaar helpen en ondersteunen om levendig en krachtig in de wereld te staan. Kerken uit het hele land dragen een vast bedrag per belijdend lid bij. Wij vragen u om een bedrag van minimaal € 10,- waarvan € 5,- wordt afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft, is bestemd voor onze eigen gemeente. Doet u mee? We rekenen op uw solidariteit en bijdrage! Hartelijk dank voor uw betrokkenheid
Samen zijn we kerk–verbonden met andere gemeenten!
Maak uw bijdrage over via de QR-lezer van uw bank-app


OF
Maakt uw bijdrage als volgt over:
U neemt de onderstaande gegevens over bij uw betaling. Dat kan via internetbankieren, mobiel bankieren of het overschrijvingsformulier van uw bank.

Naam ontvanger: Protestantse gemeente te Badhoevedorp-Lijnden m.b.t. inkomsten
Rekening (IBAN): NL16 RABO 0373 7158 38
Betalingskenmerk: Solidariteitscollecte 2023
 
Lees meer 

Koster gevraagd

De protestantse gemeente Badhoevedorp - Lijnden is op zoek naar een Koster
8 uur per week, flexibel inzetbaar

De functie
We zijn vanaf de zomer 2023 op zoek naar iemand met een dienstverlenende, praktische instelling die kosterstaken op zich neemt in onze Pelgrimskerk aan de Havikstraat 5 in Badhoevedorp.
Het zelf indelen van werkuren is mogelijk. Flexibel inzetbaar zijn is een voorwaarde. Het gaat om 8 uur gedurende de week: op zondagochtenden, doordeweekse avonden en enkele uren overdag.

Taakomschrijving
De koster zorgt voor het dagelijkse reilen en zeilen in de kerk. De koster zorgt dat de kerk beschikbaar is voor doordeweekse activiteiten en voor kerkdiensten. De koster zorgt bijvoorbeeld voor de juiste opstelling van tafels en stoelen voorafgaand aan de activiteit, ontvangt de gebruikers en huurders en ondersteunt hen met praktische zaken. De koster regelt de gebruikersagenda van de kerk. Ook regelt de koster klein onderhoud en het ontvangen van leveranciers en bedrijven voor onderhoudswerkzaamheden. 
U werkt samen met andere (vrijwillige) hulpkosters.

Aanbod
De functie wordt aangegaan voor bepaalde tijd. Vergoeding nader overeen te komen.
Een overeenkomst op freelance basis is ook een mogelijkheid.
Ingangsdatum is bij voorkeur 1 augustus of 1 september 2023.

Uw profiel
Wonen in of in de buurt van Badhoevedorp is een voorwaarde.
Kerkelijk geïnteresseerd of meelevend is een pré. Al bekend zijn binnen onze kerkelijke gemeente is dat natuurlijk ook.
Studenten en gepensioneerden worden van harte uitgenodigd te reageren.
En twijfelt u of in uw situatie deze vacature iets voor u is: neem gerust contact op, voor overleg.

Contact
Voor inlichtingen over de vacature en/ of uw interesse te melden voor deze vacature kunt u het beste mailen naar financiele.administratie@pelgrimskerk.org

----------------------

Periodiek schenken

Als u overweegt om uw vrijwillige bijdrage meerdere jaren vast te leggen en op die manier in aanmerking te komen voor fiscale aftrek van deze bijdrage? Dan is dit een goede gelegenheid. U kunt dan deze bijdrage fiscaal aftrekken, ongeacht de "drempel"die de fiscus normaal stelt. Op die manier kunt u méér bijdragen terwijl u hetzelfde uitgeeft! Een overweging waard? Wij hebben voor uw gemak alvast het formulier als bijlage toegevoegd. Twijfelt u of weet u niet precies hoe dat moet? Neem dan graag even contact op met de penningmeester van het CvK (Jacob van Gelder; jacobendiane[@]gmail.com)

Oproep van de Werkgroep Gebouwen

22 september 2023

Onderwerp: Oproep van de Werkgroep Gebouwen naar aanleiding van informatieavond 13 juli j.l.
 
Beste gemeenteleden,
 
Tijdens de informatieavond op 13 juli j.l. over de toekomst van onze kerkgebouwen, bent u bijgepraat over de uitkomst van de opdracht die de Kerkenraad aan de Werkgroep Gebouwen heeft gegeven. Na het inventariseren van de verschillende opties en het vervolgens beoordelen van die opties op basis van de opgestelde criteria, zijn een tweetal voorkeursopties naar voren gekomen; kerken in de Karavanserai en kerken in een andere ruimte als onderdeel van een groter gebouw met andere bestemming (bijvoorbeeld de ‘Opgang’ in Osdorp). Dit betekent dat de overige gebouwen afgestoten zullen worden. Een uitgebreider verslag van de informatieavond zult u vinden in het volgende Meerkontakt.
De volgende stap is dat eisen, wensen en voorwaarden opgesteld worden die we meegeven aan onze adviseur Kerkelijk Waardebeheer, welke het traject begeleidt. Zij zullen dit pakket met geïnteresseerde partijen overleggen die met het indienen van hun plannen rekening dienen te houden met de randvoorwaarden die wij hebben opgesteld.
Wij willen u nogmaals de gelegenheid geven om eventuele wensen of ideeën met de Werkgroep te delen. Tijdens de informatieavond is daartoe reeds de oproep gedaan, maar ook via deze weg geven we u nog graag de gelegenheid. De Werkgroep zal vervolgens beoordelen of deze ideeën passen bij de plannen die er nu liggen en of het nuttig is om het betreffende idee (dan wel eis, voorwaarde etc) toe te voegen aan het totale pakket voorwaarden. De Werkgroep kan op voorhand niet toezeggen dat opmerkingen daadwerkelijk mee zullen worden genomen.
Mocht u iets te melden hebben dan kunt u een email zenden aan Harry den Arend, via harrydenarend55[@]gmail.com.
 
Met vriendelijke groet, namens de Werkgroep Gebouwen.
 
Jacob van Gelder