Van de redactie

april 2023

Sinds enige tijd lag het werk aan de website nagenoeg stil. Mij is gevraagd het werk aan de website weer op te pakken. Sinds februari 2023 ben ik daarmee aan de slag gegaan. En hoewel er voorlopig nog verder aan gewerkt wordt, kunt u wel zien wat er nu via de website wordt gecommuniceerd over de PKN-gemeente van de Pelgrimskerk van Badhoevdorp-Lijnden.

De website bevat een actuele agenda, en biedt vanaf april 2023 ook weer de opnames van de kerkdiensten, alsmede  enkele meditaties, van onder anderen ds. Vermeij.

Onder het item activiteiten vindt u allerlei informatie over het pastoraat, diaconaat, cateschese, muziek en kunst in de kerk en de bloemengroep. Misschien wilt u er nu al eens naar kijken en mij opmerkingen (verbeteringen) doen toekomen. 

De website bevat ook een item media. Daarin treft u natuurlijk de Meerkontakt (en een archief met Meerkontakten van de afgelopen jaren) aan, alsmede een fotoalbum. Aan dat laatste moet ik nog veel doen, maar ik hoop dat mede hierdoor een mooie geschiedenisbeschrijving van de kerk ontstaat. Ik ben daar vooral de ons vroeg ontvallen Ineke Mebius schatplichtig aan. Zij heeft in 2001 al eens een prachtige geschiedenis van de kerken in Badhoevedorp-Lijnden geschreven: De tweede steen.

Natuurlijk vindt u ook de namen en mailadressen van vele actieve kerkleden (contact).

Ik hoop dat u de site (ook ons visitekaartje voor naar buiten) wilt raadplegen. Als u dat straks regelmatig doet, kan de site misschien uitgroeien tot een steeds geactualiseerde informatiebron en tot een communicatiemiddel voor de kerkelijke gemeenschap.

Paul Boersma
 
terug