Meerkontakt 37/1 februari 2024

Lees meer 

Meerkontakt


KOPIJ naar: redactie.kerknieuws@pelgrimskerk.org of redactieadres: Roerdompstraat 17A (Karavanserai).
Aanleveren: woensdag 13 maart 2024 vóór 18.00 uur.
Uw volgende "MEERKONTAKT" ligt uiterlijk 22 maart 2024 in de brievenbus of mailbox.

(Adres)mutaties & bezorgklachten: 
Dhr. G. Slingerland, 06 1845 2263
g.slingerland[[@]]quicknet.nl
 

Archief Meerkontakt

Lees meer