(deze pagina is in ontwikkeling)

U treft foto's aan van
- kerkelijke activiteiten en van kinderen in de kerk
- wisselende kunstwerken die in het kader van Kunst in de Kerk getoond worden in de Ontmoetingsruimte van de kerk en waarvan enkele een plek krijgen in de kerkdiensten.
- kerkgebouw en interieur
- de geschiedenis van de kerken in Badhoevedorp - soms met een summiere toelichting.

 
Joke van Iperen

FOTO TENTOONSTELLING          VOORJAAR 2024

   

Bekijk alle foto's
 
Levende Kerstal 2023

                                     

enkele foto's uit HC december 21 december 2023

   

Bekijk alle foto's
 
-

Kinderen in de kerk

   Pasen 2023

kinderen verbeelden de opstanding

Startzondag September 2023
    


   

Bekijk alle foto's
 
-

Kunst in de kerk

----------------------   Foto's van eerdere exposities --------------------------

Ons Tweede Thuis (2023)


   

    


Zeven Werken van Barmhartigheid - Ruud Bartlema (2023)
     
                                 

hongerigen voeden, dorstigen te drinken geven, vreemdelingen onderdag bieden, naakten kleden, zieken verzorgen, gevangenen bezoeken, doden met eerbied begraven
 


           


         

Bekijk alle foto's
 
-

Kerkgebouw en interieur

   kerkzaal met Kerst in corona-tijden
        
       
     

zie voor Maria ramen: https://www.pelgrimskerk.org/maria_ramen/

Bekijk alle foto's
 
-

Kerkgebouwen - geschiedenis

Verbouwing Gereformeerde Kerk - Pelgrimskerk

  De bouwcommissie - Dhr J. (Jan) Binnenkamp,
  dhr. B. (Bertus) Rechtuyt, dhr. ... , dhr. De Best, dhr ...
  
              
  
           

 afbraak poortje tussen kerk en pastorie / verbouwing

Bouw van kerk - dertiger jaren van de 20e eeuwZie voor de geschiedenis van het kerkelijk leven in Badhoevdorp-Lijnden - Ineke Mebius -  De Tweede Steen

    

     

 Kerkschuur aan Sloterweg

                                    

Nederlandsch Hervormde Immanuelkerk aan de Sloterweg, Geloof- en Liefde kerk aan de Hoofdvaart Lijnden, 
en de RK Engelbewaarderskerk aan de Pa Verkuyllaan (vooroorlogs: Schuilhoevelaan) 

   
v

Rijk of Rietwijk lag ooit ten zuidwesten van het dorp Sloten; het is in de 17e eeuw door de golven van het Haarlemmermeer verzwolgen. Zo ook verging het Nieuwerkerk  dat lag tussen Haarlem en Sloten. Samen met de dorpen Boesingheliede en Haarlemmerwoude  vormden ze een ambacht.
Over de oudste geschiedenis en het ontstaan van de dorpjes  is niets met zekerheid bekend. De oorzaak hiervan is dat alle resten van het dorp in de loop der tijd zijn weggespoeld en dat de schriftelijke bronnen incompleet en soms met elkaar in tegenspraak zijn. Waarschijnlijk zijn de dorpjes  voor het eerst gesticht tussen de tiende en dertiende eeuw tijdens de grote ontginningsperiode van het veengebied ten oosten van Kennemerland. Het Haarlemmermeer was omstreeks het jaar 1000 een klein veenmeertje, dat zich in de loop der eeuwen steeds verder uitbreidde ten koste van het aangrenzende land.
De ligging van het dorp Nieuwerkerk was ongeveer halverwege Badhoevedorp  en Hoofddorp.
 

Bekijk alle foto's