(deze pagina is in ontwikkeling)

Inleiding

U treft foto's aan van wisselende kunstwerken die in het kader van Kunst in de Kerk getoond worden in de Ontmoetingsruimte van de kerk en waarvan enkele een plek krijgen in de kerkdiensten.

Onder het kopje kerkgebouw vindt u foto's van het kerkgebouw en interieur. en een aantal foto's over de geschiedenis van de kerken in Badhoevedorp - soms met een summiere toelichting. (Deze serie is nog niet gereed.) 

Foto's van bijzondere kerstdiensten - vooral die met kinderen treft u aan onder het kopje ... 
 
-

Kunst in de kerk

ACTUEEL
Zeven Werken van Barmhartigheid - Ruud Bartlema

     
                                 

hongerigen voeden, dorstigen te drinken geven, vreemdelingen onderdag bieden, naakten kleden, zieken verzorgen, gevangenen bezoeken, doden met eerbied begraven
 
Foto's van eerdere exposities

      
                                       

Bekijk alle foto's
 
-

kerkgebouw en interieur

        
       
     

zie voor Maria ramen: https://www.pelgrimskerk.org/maria_ramen/

 

Bekijk alle foto's
 
kerkgebouwen geschiedenis

Verbouwing Gereformeerde Kerk - Pelgrimskerk

  De bouwcommissie - Dhr J. (Jan) Binnenkamp,
  dhr. B. (Bertus) Rechtuyt, dhr. ... , dhr. De Best, dhr ...
  
  

 
        
 afbraak poortje tussen kerk en pastorie / verbouwing


Bouw van kerk - dertiger jaren van de 20e eeuw
    

     

 Kerkschuur aan Sloterweg

                                    

Nederlandsch Hervormde Immanuelkerk aan de Sloterweg, Geloof- en Liefde kerk aan de Hoofdvaart Lijnden, 
en de RK Engelbewaarderskerk aan de Pa Verkuyllaan (vooroorlogs: Schuilhoevelaan) 

   
v

Rijk of Rietwijk lag ooit ten zuidwesten van het dorp Sloten; het is in de 17e eeuw door de golven van het Haarlemmermeer verzwolgen. Zo ook verging het Nieuwerkerk  dat lag tussen Haarlem en Sloten. Samen met de dorpen Boesingheliede en Haarlemmerwoude  vormden ze een ambacht.
Over de oudste geschiedenis en het ontstaan van de dorpjes  is niets met zekerheid bekend. De oorzaak hiervan is dat alle resten van het dorp in de loop der tijd zijn weggespoeld en dat de schriftelijke bronnen incompleet en soms met elkaar in tegenspraak zijn. Waarschijnlijk zijn de dorpjes  voor het eerst gesticht tussen de tiende en dertiende eeuw tijdens de grote ontginningsperiode van het veengebied ten oosten van Kennemerland. Het Haarlemmermeer was omstreeks het jaar 1000 een klein veenmeertje, dat zich in de loop der eeuwen steeds verder uitbreidde ten koste van het aangrenzende land.
De ligging van het dorp Nieuwerkerk was ongeveer halverwege Badhoevedorp  en Hoofddorp.
 

Bekijk alle foto's
 
kerst 2019

Bekijk alle foto's