Maria ramen

De drie Maria glas-in-lood-ramen zijn afkomstig uit de rooms-katholiek kerk 'Regina Caeli' te Beverwijk. Deze kerk is afgebroken in 1995 en van de twintig glas-in-lood-ramen zijn er drie geschonken aan de toenmalige Samen-op-Weg-Gemeente Badhoevdorp-Lijnden. De drie ramen vormen een drieluik voor 'Immanuel'  Bij geval treft het dat de  verkochte en afgebroken hervormde kerk van Badhoevedorp de naam Immanuel droeg. De SOW-Gemeente kerkt sindsdien in de voormalige gereformeerde kerk, die de naam Pelgrimskerk kreeg.

De ramen stellen voor de Annunciatie (aankondigen van de zwangeschap van Maria), de Visitatie (Maria bezoekt haar nicht Elisabeth, die zwanger is van Johannes de Doper) en de Geboorte van Jezus. 

 
In het prachtige boekje, De Tweede Steen, over de geschiedenis van de Protestantse Kerken in  Haarlemmermeer - Noord, neemt de helaas vroeg gestorven auteur Ineke Mebius-van der Gaag een tekst over de glazen op uit het archief van de parochie van de Regina Caeli."In april 1962 werd aan het atelier van Joep Nicolas, glazenier te Steyl/Tegelen, opdracht gegeven tot het vervaardigen en plaatsen van ramen met voorstellingen uit het leven van Maria in de parochiekerk. Nadat de opdracht voor het maken van de ramen aan het atelier was gegeven, heeft glazenier Joep Nicolas het werk uitbesteed aan collega glazenier Louis Smeets. .. De ramen zijn met opzet licht gehouden, omdat het ontwerp van de (Regina Caeli)-kerk veel licht vereiste. Deze lichte ramen worden door de hele kerk doorgezet met dien verstande dat óm het andere raam een summiere voorstelling spreekt van het leven van Maria."

(uit: parochie-archief rk parochie Beverwijk)    


       
 
terug