Kunst in de Kerk


Mw. G. (Greet) Boersma-de Groot
greetboersma48[@]gmail.com
Mw. I. (Inger) Albers
Mw. B. (Bep) Dekker-Bakker
Mw. M. (Joke) van Iperen-Berveling
Mw. C. (Cocky) Kamerman-Gijzenberg

Dhr. P. (Peter) Roodenburg


KinK

Vanaf 2018 is in de Pelgrimskerk een groepje gemeenteleden actief bezig met het organiseren van kunstexposities in de ontmoetingsruimte van de kerk.
Eind vorige eeuw nam in het kader van liturgische vernieuwing de aandacht voor de kerkgebouwen en de inrichting daarvan toe. Kunstenaars kregen ruimte om schilderingen, ramen, kleden en soms een beeld te vervaardigen, en kunstwerken gingen een rol spelen in dienst en preek.
De Pelgrimskerk werd met het samengaan van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk Badhoevedorp-Lijnden verbouwd: de preekstoel werd vervangen door een litugisch centrum en de kerkzaal werd vernieuwd; er kwam een stiltecentrum waarin prachtige glas-in-lood ramen werden geplaatst afkomstig uit de Rooms-Kathoeliek Kerk "Regina Caeli' (Koningin des Hemels) te Beverwijk. die in 1995 is gesloten en afgebroken.
Ook in de diensten zelf is veel meer aandacht gekomen voor het beeld, mede mogelijk gemaakt door het gebruik van een beamer. Woord, muziek en beeld trekken zo samen op in de liturgie, waardoor de mens in zijn geheel wordt aangesproken.

De werkgroep KinK organiseert een paar keer per jaar een kunsttentoonstelling soms ook van kunstenaars uit het dorp. Een enkele keer komt de kunstenaar iets vertellen over zijn/haar kunstwerken. Ook gemeenteleden tonen soms hun kunstverzameling mede dankzij een vitrinekast.
 
 

De werkgroep is enthousiast bezig en heeft al weer veel plannen voor 2023. Maar ideeën vanuit de gemeente voor een mooie  kunstexpositie of voor een interessante of leuke verzameling in de vitrinekast zijn van harte welkom! 
  

zie ook Media Fotoalbum https://www.pelgrimskerk.org/fotoalbum

zie voor Maria-ramen https://www.pelgrimskerk.org/maria_ramen/


 

 

 

 
 

Exposities in voorjaar 2024

Schilderen, een levenslange hobby van Joke van Iperen

 Vanaf eind januari tot  Palmpasen is er een expositie van aquarellen te zien in
 de Ontmoetingsruimte van de kerk.  De kunstenares is deze keer ons
 gemeentelid Joke van Iperen.
 Joke schrijft het volgende over haar aquarellen: "Als kind was ik al druk met
 knutselen en tekenen en dat kreeg een stimulans toen ik naar de Vormschool
 ging om kleuterleidster te worden. Tekenen was daar een apart vak. Later toen
 ik voor de klas stond moest er voor ieder jaargetijde
 en voor feesten een  kleurrijke bordtekening worden
 gemaakt. Dat deed ik in die tijd ook voor collega’s.
 Later kwam het aquarelleren in beeld.
 Ik ben me hier op gaan toeleggen. Ik ben een
 autodidact. Dankzij mijn vele oefenen en proberen
 kunt u nu het resultaat zien van deze mooie hobby.
Er is een breed scala aan  onderwerpen dat mij aanspreekt en dat is terug te zien op wat
er nu aan de  muur hangt in de ontmoetingsruimte."
---------------------------------------

Antiek speelgoed
Wat er ook speelt in een land, laat het vooral de kinderen zijn! (Loesje)

In de vitrinekasten in onze kerkgang treft u een verzameling antiek speelgoed aan.
Tevens doen wij een oproep aan verzamelaars binnen onze gemeente om in de komende tijd hun verzameling een keer te exposeren in onze vitrinekasten. Wij horen graag van u. Greet Boersma.

EXCURSIE ‘Lichtinval in Noordelijke Kerken’
Van begin november tot vorige week hebben we kunnen genieten van de prachtige foto’s van beroepsfotograaf Rene de Werker uit Groningen. 
Bij voldoende aanmelding wordt op 10 april 2024 een excursie gehouden onder leiding van kunstenaar Rene naar een aantal noordelijke kerken in de provincie Groningen. 
Als u hieraan wilt deelnemen, meld u zich dan alvast aan bij ondergetekenden.

Greet Boersma & Peter Roodenburg.
 

Maria ramen

Lees meer