Werkgroep gebouwen

Bijlage bij de presentatie van de werkgroep gebouwen d.d. 14 januari 2024, 11.30 uur.
Aanwezig 52 personen.
Henk Biemond krijgt het woord. Hij opent met het eerste vers uit de Bijbel en het laatste vers uit de Bijbel. Als kerkelijke gemeente is de Bijbel onze grondslag van ons geloof en handelen. In de loop van de tijd is het taalgebruik in de Bijbel veranderd en ook nu is er een nieuwe vertaling de NBV21.
Namens een aantal leden kan Henk de gemeente een nieuwe kanselbijbel NBV21 aanbieden, die een plekje kan krijgen hier of op de plek elders waar wij gaan vieren.
De nieuwe Bijbel wordt door Anneke de Jongh en Phileine van Gelder binnengebracht en overgedragen aan Jacob van Gelder. De Bijbel wordt met applaus in ontvangst genomen.
Jacob neemt ons aan de hand van een presentatie mee in de werkwijze en keuzes van de werkgroep na onze laatste bijeenkomst in juli 2023, in samenwerking met Kerkelijk Waarde Beheer. Omdat de procedure die leidt naar een nieuw gebouw met mogelijke kerkzaal (variant De Opgang) 3 tot 5 jaar kan duren is er gekozen om de Karavanserai zo te verbouwen dat deze ruimte gebruikt kan worden als kerkgebouw. Je blijft dan “eigen baas” over het gebouw waar je als gemeente gebruik van maakt.
Vraag: Bij het verlies van een grote ruimte (kerkzaal) kan het algemeen belang t.b.v. het dorp niet meer gediend worden. Bijvoorbeeld grote uitvaarten met 250 personen.
Antwoord is dat dit zo is, maar dat daar andere mogelijkheden, ook in het dorp, voor zijn. Als kerkelijke gemeente willen wij voldoende ruimte hebben om te vieren en te rouwen. Bij grote uitvaarten wordt vaker naar een grote ruimte bij begraafplaats c.q. crematorium. gekeken

zie: presentatie werkgroep gebouwen janauri 2024.pdf

 

College van Kerkrentmeesters

Dhr. M. (Marijn) Vis, voorzitter
Mw. A. (Anja) van Andel, secretaris,
Roerdompstraat 17a, 1171 HA, Badhoevedorp
06 2538 5255, anjavanandel[@]outlook.com
Dhr. J. (Jacob) van Gelder, penningmeester
Dhr. F.W. (Foeke) Dekker, administrateur
Mw. I. (Ineke) Gräeve-Koldewijn

 

Solidariteitskas 2024

We zijn er voor elkaar

Geacht gemeentelid,
Onze kerkelijke gemeente is een kostbare plek. Een plek om God en elkaar te ontmoeten, een plek waar we geïnspireerd worden door de Bijbelse boodschap, waar we voor elkaar zorgen en van betekenis kunnen zijn voor onze omgeving.
Ieder jaar maken we nieuwe plannen om een levendige gemeente te zijn en een vindplaats van geloof, hoop en liefde. Soms echter ontbreekt het in andere gemeenten aan financiële middelen of aan menskracht om die plannen uit te voeren. Die gemeenten kunnen een beroep doen op de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk.
Zo kreeg de protestantse wijkgemeente Dalem/Gorinchem-Oost subsidie uit de Solidariteitskas voor de bouw van een eigen kerkgebouw. Dertig jaar lang kerkte de gemeente in een school, tot er in 2017 een grondperceel beschikbaar kwam voor een eigen kerkgebouw. Eind 2022 werd de fonkelnieuwe kerk ‘Oosterlicht’ in gebruik genomen met een prachtige kerkzaal, diverse vergaderruimten, een jeugdhonk, een crècheruimte, een moderne keuken en een familiekamer om geliefden op te baren. De bouw was mede mogelijk door financiële toezeggingen van gemeenteleden, vele acties, externe fondsenwerving én een bijdrage uit de Solidariteitskas. Wijkgemeente Oosterlicht kan nu eindelijk kerk in en voor de wijk zijn.
Van gemeenten voor gemeenten
De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten elkaar helpen en ondersteunen om levendig en krachtig in de wereld te staan. Kerken uit het hele land dragen een vast bedrag per belijdend lid bij. Wij vragen u om een bedrag van minimaal € 10,- waarvan € 5,- wordt afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft, is bestemd voor onze eigen gemeente. Doet u mee? We rekenen op uw solidariteit en bijdrage! Hartelijk dank voor uw betrokkenheid
Samen zijn we kerk–verbonden met andere gemeenten!
Maak uw bijdrage over via de QR-lezer van uw bank-app


OF
Maakt uw bijdrage als volgt over:
U neemt de onderstaande gegevens over bij uw betaling. Dat kan via internetbankieren, mobiel bankieren of het overschrijvingsformulier van uw bank.

Naam ontvanger: Protestantse gemeente te Badhoevedorp-Lijnden m.b.t. inkomsten
Rekening (IBAN): NL16 RABO 0373 7158 38
Betalingskenmerk: Solidariteitscollecte 2023
 
Lees meer 

Koster gevraagd

De protestantse gemeente Badhoevedorp - Lijnden is op zoek naar een Koster
8 uur per week, flexibel inzetbaar

De functie
We zijn vanaf de zomer 2023 op zoek naar iemand met een dienstverlenende, praktische instelling die kosterstaken op zich neemt in onze Pelgrimskerk aan de Havikstraat 5 in Badhoevedorp.
Het zelf indelen van werkuren is mogelijk. Flexibel inzetbaar zijn is een voorwaarde. Het gaat om 8 uur gedurende de week: op zondagochtenden, doordeweekse avonden en enkele uren overdag.

Taakomschrijving
De koster zorgt voor het dagelijkse reilen en zeilen in de kerk. De koster zorgt dat de kerk beschikbaar is voor doordeweekse activiteiten en voor kerkdiensten. De koster zorgt bijvoorbeeld voor de juiste opstelling van tafels en stoelen voorafgaand aan de activiteit, ontvangt de gebruikers en huurders en ondersteunt hen met praktische zaken. De koster regelt de gebruikersagenda van de kerk. Ook regelt de koster klein onderhoud en het ontvangen van leveranciers en bedrijven voor onderhoudswerkzaamheden. 
U werkt samen met andere (vrijwillige) hulpkosters.

Aanbod
De functie wordt aangegaan voor bepaalde tijd. Vergoeding nader overeen te komen.
Een overeenkomst op freelance basis is ook een mogelijkheid.

Uw profiel
Wonen in of in de buurt van Badhoevedorp is een voorwaarde.
Kerkelijk geïnteresseerd of meelevend is een pré. Al bekend zijn binnen onze kerkelijke gemeente is dat natuurlijk ook.
Studenten en gepensioneerden worden van harte uitgenodigd te reageren.
En twijfelt u of in uw situatie deze vacature iets voor u is: neem gerust contact op, voor overleg.

Contact
Voor inlichtingen over de vacature en/ of uw interesse te melden voor deze vacature kunt u het beste mailen naar financiele.administratie@pelgrimskerk.org

----------------------

Periodiek schenken

Als u overweegt om uw vrijwillige bijdrage meerdere jaren vast te leggen en op die manier in aanmerking te komen voor fiscale aftrek van deze bijdrage? Dan is dit een goede gelegenheid. U kunt dan deze bijdrage fiscaal aftrekken, ongeacht de "drempel"die de fiscus normaal stelt. Op die manier kunt u méér bijdragen terwijl u hetzelfde uitgeeft! Een overweging waard? Wij hebben voor uw gemak alvast het formulier als bijlage toegevoegd. Twijfelt u of weet u niet precies hoe dat moet? Neem dan graag even contact op met de penningmeester van het CvK (Jacob van Gelder; jacobendiane[@]gmail.com)