-

ARCHIEF

Deze steen ligt voor de boerderij van de Palestijnse familie Daoud Nassar bij Bethlehem.
Daoud verbouwt daar wijn en olijven en stichtte een centrum voor vrede, Ten
t of Nations.
Hij is ervan overtuigd dat we alleen vrede kunnen bereiken
Op een creatieve, geweldloze manier met als motto:


we weigeren vijanden te zijn

www.tentofnations.nl


op zondag 10 december 2023 vond om half twee op het Burgemeenster avn Stamplein in Hoofddorp een versstillende bijeenkomst plaats
bij het onnoemelijke leed in Gaza en de vijandigheid  an de bewoners van Israël en de Palestijnse gebieden.
:
• Om ruimte te bieden aan onze onmacht in de overtuiging dat we onrecht en geweld niet overwinnen door
in de ander een vijand te zien. 
• Om ruimte te bieden aan ons verdriet en onze boosheid om de mensen in Gaza en de familie van de gijzelaars.

• De kring rond de steen heeft een open en interreligieus karakter, met bijdragen van christenen, moslims, joden
en niet-gelovige mensen.
• We nodigen alle mensen in Haarlemmermeer uit elke dag stil te staan bij ‘in de ander niet een vijand zien’ en
zelf te weigeren een vijand te zijn, in solidariteit met Daoud Nassar in Bethlehem.Organisatie: Platform Vluchtelingen Haarlemmermeer,
waarin kerken, moslim- en migrantenorganisaties en
Amnesty International Haarlemmermeer samenwerken.zie voor een verslag:https://vluchtelingenhaarlemmermeer.nl/
zie ook oecumene
Denk aan anderen
een gedicht van Mahmoud Darwish

Als je je ontbijt klaarmaakt, denk dan aan de anderen
en vergeet niet de duiven te voeren.

Als je je in oorlogen stort, denk dan aan anderen
en vergeet de mensen die om vrede vragen niet.

Als je de waterrekening betaalt, denk dan aan de anderen
die uit de wolken drinken.

Als je thuis komt, denk dan aan de anderen
en vergeet de mensen in tenten niet.

Als je slaapt en de sterren telt, denk dan aan anderen
aan hen die geen slaapplaats hebben gevonden.

Als je je ziel bevrijdt met mooie gedachten, denk dan aan de anderen
die het recht op woorden hebben verloren.

En als je aan de verre anderen denkt, denk dan aan jezelf
en zeg: ik wil een kaars in de duisternis zijn.
 
terug