ZOMERTIJD: HET IS WEER TIJD VOOR....T(HEE) MET EEN T(HEMA)!

Een voorbereidingsgroep, bestaande uit leden van de parochie en van onze "Pelgrimsgemeente" wil ook déze zomer drie middagen organiseren waarop we onder het genot van een kopje thee/koffie elkaar kunnen ontmoeten en in gesprek kunnen komen rond een thema.

Alle middagen vinden plaats in de Ontmoetingsruimte van de Pelgrimskerk, Havikstraat 5 en zijn van 14.30 - rond 16.00 uur.

Het programma is als volgt:
Donderdag 20 juni 2019: gastspreker drs. Frans Herman Grobbe vertelt ons iets over het schilderen van ikonen.
Donderdag 18 juli 2019: Inger Albers vertelt over het leven en werken van de dichteres M. Vasalis.
Donderdag 15 augustus 2019: is onze gastspreekster Ria Stolk, mede schrijfster van het boek "Geloven in de polder".

Wij hopen velen van u te ontmoeten.
Informatie: Lucie Gijzenberg (023-5551754) 
terug