VRIJWILLIGE BIJDRAGE VOOR HET VERSPREIDEN VAN MEERKONTAKT

We zijn heel blij met alle vrijwilligers die hun bijdrage leveren aan de totstandkoming van het blad, maar we hebben ook te maken met directe kosten, bijvoorbeeld voor het papier, afdrukken en postzegels.

We willen u vragen om een bedrag van € 12,50. U kunt het overmaken op rekeningnummer NL13FVLB063.58.01.124 t.n.v. Protestantse Gemeente Badhoevedorp - Lijnden o.v.v. ’Bijdrage Meerkontakt 2016’.

Indien u het Meerkontakt liever per email ontvangt dan kunt u dit laten weten aan Gerard Slingerland, g.slingerland@quicknet.nl.
terug