VOORTGANGSINFORMATIE KERKBALANS 2016: HERINNERING VOOR U??

We ontvangen ook ieder jaar een bijdrage van gemeenteleden die zelf een bedrag overmaken aan onze kerk.
De vrijwillige bijdragen zijn veruit de belangrijkste bron van inkomsten voor onze gemeente. Voor 2016 reken we op een opbrengst van de vrijwillige bijdrage actie van € 115.000. Wij willen u daarom nogmaals vragen om, indien u dat nog niet gedaan heeft, alsnog uw bijdrage kenbaar te maken door het inleveren van het formulier, dat u enkele weken geleden in de brievenbus heeft gehad. Dit kan in het ‘offerblok’ in de hal van de kerk, of u kunt het toezenden per post.

Indien u vragen heeft dan kunt u te allen tijde contact opnemen met ondergetekende, via telefoonnummer 06-18817022. Hartelijk dank voor uw bijdrage!
terug