vrijdag 9 december 2016

VIJVERGESPREKKEN: EEN KERKCAFÉ MET INHOUD! DIT MAAL MET filosoof Paul van Tongeren

Locatie: 
 Pelgrimskerk - ontmoetingsruimte
Tijdstip: 
 18.30 uur  - 22.30 uur

Hij geeft ons te denken als het om een duurzaam leven gaat. Zijn kracht ligt in zijn gevoeligheid voor de tijd, waarin de mens dolend is geworden en, als we alleen al zien naar de verkiezingen in de VS, ruwer en onbeschaamder. Van Tongeren benadrukt dat het voor ons bestaan wezenlijk is dat we weten wat deugdzaamheid betekent. Al weer meer dan tien jaar geleden schreef hij de examenstof voor filosofie: de ethiek van deugdzaamheid. Deugd, aldus Van Tongeren, wijst op een kracht, een kwaliteit van leven en levenskunst. De deugd lijkt een belangrijke rol te kunnen (gaan) spelen in actuele problemen en bijdragen aan een oplossing van de problemen van onze tijd. U twijfelt daaraan? Nu, des te boeiender zal het zijn om in de setting van het kerkcafé de ontmoeting met Van Tongeren aan te gaan.

terug