VASTE RUIMTE OM OVERLEDENEN OP TE BAREN IN ONZE GEBOUWEN??

Inderdaad: soms komt een idee min of meer toevallig op ons pad!
Steeds vaker vraagt men om uitvaarten vanuit onze kerk, ook voor niet-kerkleden. Vaak? Nou ja, maar we zien zelf -en horen van deskundigen- dat ons gebouw erg geschikt is,; zowel een uitvaartdienst als uitvaartbijeenkomst.
En dan…..komt een uitvaartondernemer die onze kerk gebruikt bij uitvaarten met de suggestie een rouwruimte in te richten, omdat hij vragen krijgt van mensen uit Badhoevedorp e.o. dat zij in Badhoevedorp opgebaard willen worden. Dat kan nu slechts zeer beperkt in Meerwende zonder ruimtegarantie. Zo belandde de suggestie uiteindelijk als onderwerp op de KR agenda.
De een is meteen enthousiast, de ander moet aan het idee wennen, een derde wil meer weten voordat een standpunt wordt ingenomen. Gevolg: een “startnotitie”, waar een eerste aanzet wordt gegeven voor gedachtenvorming.
Conclusie: een dergelijke activiteit past eigenlijk goed in onze visie op dienstbaarheid binnen de gemeente en dorpsbewoners. We denken overledenen en hun nabestaanden iets kunnen bieden op flexibele wijze en meerdere mogelijkheden. Maar natuurlijk zijn er ook hindernissen, uitdagingen en vragen.
Na die eerste aanzet is opnieuw gesproken en…..besluit de KR het CvK te vragen verder onderzoek te doen.
Áls het realiteit wordt, willen we het “weldoordacht” doen. Dus een plan, waar is gekeken naar zaken als: welke ruimte wordt gebruikt/gecreëerd, hoe richten we die in, wie beheert de ruimte, wat kost eventuele verbouw en wat kan het dan opleveren.
De kleine projectwerkgroep maakt nu het plan . Die notitie wordt in verschillende kerkgremia besproken en uiteindelijk in de KR dag op 1 april besproken en besloten. Daarna wordt u nader geïnformeerd.

Los van de uitkomst hiervan vinden we dat de gemeenteleden op de hoogte moeten blijven van de (on)mogelijkheden die wij onderzoeken om onze gebouwen voor meer nevenactiviteiten te gebruiken naast de strikt kerkelijke ondersteuning van onze doelstellingen. Dit ter versterking van de exploitatie.
terug