Vacatures Noodfonds Vluchtelingenwerk Haarlemmermeer.

Stichting Noodfonds Vluchtelingenwerk Haarlemmermeer zoekt nieuwe bestuursleden.

In 1988 werd het noodfonds voor vluchtelingen opgericht met als doelstelling “in Haarlemmermeer wonende vluchtelingen financieel bij te staan, waar anderen dat niet of slechts gedeeltelijk kunnen doen”. De laatste jaren gaat het daarbij vooral om gezinshereniging, maar ook om bijdragen voor zwemlessen voor volwassenen, studie- en reiskosten. De aanvragen om financiële steun worden ingediend door Vluchtelingenwerk namens hun cliënten.
Het onbezoldigde bestuur dat op dit moment uit vier leden bestaat en ongeveer zeven keer per jaar vergadert, bij Vluchtelingenwerk aan de Nieuweweg in Hoofddorp, is op zoek naar nieuwe leden.
Heb je belangstelling neem dan contact op met Leo Mesman, mesmanleo51@gmail.com

Zie voor verdere informatie onze website Stichting noodfonds vluchtelingenwerk Haarlemmermeer. https://vluchtelingenhulp.wordpress.com/
 
terug