Thee) & T(hema) middagen

ATTENTIE: GEWIJZIGD PROGRAMMA!!!

In februari wordt de tweede middag georganiseerd waarop we elkaar kunnen ontmoeten met een kopje thee/koffie en rond een thema in gesprek kunnen komen en dit zal zijn
dinsdag 5 februari om 14.30 uur in de grote zaal van de HH Engelbewaarderskerk, Adelaarstraat 15.

Wegens ziekte van de inleidster, Francine de Kroon, is het programma gewijzigd.


Inger Albers zal nu iets vertellen over het leven van Ida Gerhardt en haar gedichten.

Vervallen:
Het onderwerp is:
"Het schilderen van iconen "en wordt ingeleid door mevrouw Francina de Kroon-Kwantes. Zij heeft zelf veel iconen geschilderd en zal een paar daarvan laten zien en toelichten. Verder zal zij ingaan op de bijzondere werkwijze die het schilderen van iconen vraagt. Komt u ook? Informatie bij Lucie Gijzenberg, 023-555 1754.
 
terug