STARTZONDAG EN STARTWEEK 2018

Onze Startzondag, het begin van de startweek, valt dit jaar op zondag 16 september. Als thema voor deze dienst en voor de verdere activiteiten tijdens de startweek is gekozen voor "Ontmoetingen Onderweg".

In de lezingen en in de verkondiging zal de ontmoeting met de ander en de betekenis die dat voor jezelf kan hebben centraal staan. Muzikale medewerking wordt in deze dienst verleend door het koor "Needed" uit Hoofddorp o.l.v. Rob van Dijk.

Na de dienst is er gelegenheid om bij een kopje koffie elkaar te ontmoeten. Ook kunt u genieten van een expositie in de ontvangsthal van het unieke werk van "De Badhoevedorpse Joffers".

Na de koffie wordt er voor de liefhebbers een Zingevingswandeling georganiseerd in de buurt van het kerkgebouw. Tijdens deze zgn. "Groene Wandeling" kunt u met elkaar van gedachten wisselen over b.v. thema‟s die met beleving van de natuur of met zingeving "met een groen accent" rondom geloof en bijbel te maken hebben. Kinderen kunnen ook meedoen aan deze wandeling.
Eind augustus zal het programma van de Startweek die plaats vindt van 17 tot en met 21 september, op de website worden gepubliceerd.
Wel zult u nu al iets kunnen lezen over het "Running dinner" die ook dit jaar wordt georganiseerd.
terug