STARTWEEK (ZONDAG 17 TOT EN MET VRIJDAGAVOND 22 SEPTEMBER).

ZONDAG 17 september werkt het projectkoor van eigen bodem mee aan de dienst. Dirigente Marleen van der Wel staat garant voor een inspirerende bijdrage en onze koorleden en pianist/organist Jan Boogert doen er alles aan om bij te dragen aan een goede viering. Bijzonder om te vermelden is dat we op dit moment al zo goed als zeker een nieuw beeld kunnen onthullen in de Stiltetuin; een beeld van reizigers, in het bijzonder pelgrims! Bij de koffie na afloop van de dienst gaan we genieten van de heerlijke vruchtenjams die de stiltetuin heeft opgeleverd.
Thema van de dienst is ‘Samen op trektocht langs ongedachte wegen’. De lezingen, liederen, gebeden en de overdenking, ondersteund door symbolen, ingebracht door jong en oud, geven ruim voldoende stof tot nadenken om gevoed en gesteund op weg te blijven. Na de uitgebreide koffie is er de mogelijkheid samen de fiets te pakken om met een broodje voor onderweg op trektocht naar Vijfhuizen te fietsen voor een bezoek aan het herdenkingsmonument MH 17 en het Kunstfort. Daarna keren we allen weer huiswaarts.

MAANDAGAVOND 18 september volgt er dan de belangrijke gemeenteavond waarop we samen komen om stil te staan bij wat onze persoonlijke en gezamenlijke visie is op gemeente zijn. In kleine groepen gaan we op een toegankelijke manier met elkaar in gesprek. De gemeenteadviseur Bert Bakker uit Houten begeleidt ons hierin vakkundig. Eerder in dit Meerkontakt staat een uitgebreidere uitnodiging. De bijeenkomst start om 20.00 uur.

DINSDAGAVOND is er het inmiddels voor velen bekende walking dinner, waarvoor ieder van u hartelijk uitgenodigd is. We beginnen om 18.00 uur gezamenlijk in de Karavanserai. Ook een vriend of vriendin is welkom.
Opgave vooraf is wel nodig en nog mogelijk tot en met maandag 11 september. Zoals u begrijpt, is het belangrijk dat we vooraf weten hoeveel deelnemers er zijn en wie waar heen gaat. Indien gewenst kunnen stellen of vrienden en vriendinnen samen het hele traject langs de drie adressen volgen. In de kerk achterin ligt een opgavelijst. Hierop schrijft iedereen die meedoet zijn/haar naam. Wie bereid is een voorgerecht, een hoofdgerecht of een nagerecht te maken en haar/zijn eettafel beschikbaar stelt voor een groepje van zes, vult dat ook in op deze lijst.
Opgave kan rechtstreeks bij Ina Goudappel via mail: Ina-Goudappel@hotmail.com of telefoon 020 659 4876.

WOENSDAGMIDDAG komt er een kort aantrekkelijk programma voor de kinderen, maar bij het uitkomen van Meerkontakt is er nog niets precies over bekend. Wellicht samen wat lekkers koken, en een spel doen.

DONDERDAGAVOND de 14e organiseert de Raad van Kerken een Filmhuis. ‘Een man die OVE heet’. Het is een vrolijke, boeiende Zweedse film die na afloop stof tot napraten geeft. Start om 19.45 uur in de Karavanserai.

VRIJDAGAVOND besluiten we de week met een gezellige BBQ die meestal in de tuin plaats vindt of gedeeltelijk in de Karavanserai, afhankelijk van de weersomstandigheden. Hartelijke groet, namens de voorbereidingsgroep.
Bert Griffioen.
terug