Schipholbrand herdenking 26 oktober 2023

De elf die omkwamen in de nacht van 26 - 27 oktober 2005

De mensen om wie wij vanavond treuren, zaten vast op grond van artikel 59 van de Vreemdelingenwet: geen rechtmatig verblijf. Sommigen van hen hadden ook strafbare feiten gepleegd, maar niet ernstig genoeg om ze strafrechtelijk te vervolgen.

Dato Kasojev, Georgië, 20 jaar, vroeg in 2002 asiel aan, dat werd in 2003 geweigerd en de weigering werd in Hoger Beroep in juni 2005 bevestigd. Juli 2005 werd hij in bewaring gesteld.

Gheorge Sas, Roemeen, 21 jaar, reed op 24 oktober 2005 met zijn brommer een andere brommer aan. De politie kwam en hij had geen papieren bij zich. Roemenen, Bulgaren en Oekraïners werken nog harder dan de Polen, klagen nog minder en zijn goedkoper. Hij was bereid mee te werken aan zijn uitzetting, zijn broer in Brussel zou zijn paspoort komen brengen. Die kwam, maar toen zat Gheorge al in Schiphol-Oost.

Kemal Sahin, Turks Koerd. Had wekelijkse meldplicht zolang zijn zaak liep. Toen hij op 21 oktober 2005 zich weer met zijn paspoort meldde, bleek de beslissing te zijn genomen. Hij werd meteen naar Schiphol-Oost gebracht. Hij zou naar Hongarije worden uitgezet, waar hij na een eerste afwijzing heen was gegaan.

Lufti Al Swaiai, Libië, 32 jaar, had een paspoort en een door Frankrijk afgegeven Schengenvergunning. Op 21 november 2005, bijna een maand na de brand, bepaalde de rechter dat hij onrechtmatig had vastgezeten op Schiphol-Oost. Hij was in Nederland om zijn dochtertje te bezoeken.

Maribel Martinez Rodriguez, Dominicaanse Republiek, 30 jaar, werd op 20 oktober 2005 bij een politiecontrole vastgehouden omdat ze geen papieren bij zich had. Volgens haar advocaat zat ze onterecht vast, omdat ze een verblijfsvergunning had voor Frans Guyana en daarmee ook voor Frankrijk. De zaak zou op 28 oktober dienen, maar werd aangehouden totdat zich mogelijk familie zou melden. Dat is niet gebeurd.

Mehmet Ava, Turks Koerd, 41 jaar, kreeg op 23 oktober 2005 een aanrijding in Deventer. Hij kon geen papieren laten zien. In 1991 vluchtte hij uit Turkije en vroeg in verschillende landen asiel aan, maar werd overal geweigerd. Hij leefde illegaal in Nederland.

Naiva Apensa, Suriname. Werd op 18 oktober in bewaring gesteld en zou 23 oktober naar Suriname vliegen. Maar zijn paspoort was verlopen en het wachten was op een laissez-passer. Naiva was zes jaar in Nederland op het moment van zijn dood.

Oksana Nynych, Oekraïne. Zij was in Nederland om geld te sturen naar haar arme moeder, die weduwe is en onder zeer armoedige omstandigheden leeft in Oekraïne. Zij had intussen een Nederlandse vriend. Om haar te redden rende Taras Bilyk, twee namen verder, terug het vuur in en kwam ook om.

Robert Arah, Suriname. Was al driemaal vast gezet om uitgezet te worden, telkens onder andere naam. Was niet uitzetbaar. Op 29 juli 2005 weer aangehouden. Hij liet een vriendin achter met een klein kind en in verwachting van hun tweede.

Taras Bilyk, Oekraïne, die al buiten was, maar terugrende om zijn landgenote Oksana Nynych te redden. Hij werd op 24 oktober 2005 aangehouden toen hij tijdens een arbeidsinspectie naar zijn vriendin kwam kijken, met wie hij wilde trouwen en naar Oekraïne trekken.

Vladislav Petrov, Bulgarije, werd op 24 oktober aangehouden terwijl hij winkelde in een toko waar net arbeidsinspectie was. Op beschuldiging van werken zonder werkvergunning werd hij aangehouden. Hij had voldoende geld om zelf een ticket te kopen en te vertrekken, maar de politie geloofde dat niet en zette hem vast voor uitzetting. Enkele dagen voor zijn dood was zijn zoontje zes jaar geworden. 
terug