SAMEN IN ACTIE MET COLOMBIA


SAMEN IN ACTIE MET COLOMBIA
Kerk in actie heeft een nieuw project opgezet “Samen in Actie”. Een mooi diaconaal project waar wij als protestantse Gemeente Badhoevedorp/Lijnden aan mee gaan doen. Binnen dit project kan een keuze gemaakt worden uit 7 landen waar Kerk in Actie contacten mee heeft en waar een aantal initiatieven zijn gestart. Als diaconie hebben wij gekozen voor één van de projecten in Colombia waar wij het komende jaar actie voor gaan voeren.
Colombia, land in Zuid-Amerika waar het verschil tussen arm en rijk extreem groot is. Dat heeft tot een 50 jaar durende burgeroorlog geleid. Alleen als er meer gelijkheid komt, kan de recente vrede behouden blijven. Er is nog veel armoede, huiselijk geweld en criminaliteit. Veel kinderen hebben weinig kansen voor een goede opleiding.
De diaconie heeft gekozen een project in Bogota, de hoofdstad, te ondersteunen. Hier werkt een partnerorganisatie van Kerk in Actie, die zich inzet voor kinderen uit achterstandswijken met veel armoede en criminaliteit. Zij biedt deze kinderen een veilige plek en perspectief op een betere toekomst. De kinderen worden gestimuleerd om onderwijs te volgen en worden begeleid om weg te blijven bij criminaliteit en geweld. Ook wordt voor 45 jongeren een horecaopleiding georganiseerd en jongeren krijgen een training in het opzetten van een eigen bedrijf. Wij gaan deze actie starten op eerste kerstdag met een collecte tijdens de eerste collecte (Kinderen in de Knel). We houden u de komende tijd regelmatig op de hoogte over deze actie. De diaconie.
 
terug