Raad van Kerken samenstelling

Raad van Kerken

Dhr. P. (Paul) Boersma
paulboersma49[@]kpnmail.nl  - 06-51754042

R.K. Engelbewaarderskerk
    Mw. T. (Truus) Bosma
    Dhr. Pastor L. (Loek) Seeboldt
    Mw. I. (Ineke) Peereboom
Pelgrimskerk
    Mw. W.C. (Nan) Sikkel-Wilschut
    Mw. ds. M. (Mirjam) Vermeij
Mw. J.M.C. (Joyce) Aalberts

 

De vluchteling, de grenswacht en de rijke Jood

Boekbespreking  De vluchteling, de grenswacht en de rijke Jood van Arnon Grunberg op Woensdag 11 oktober van 20-22 u

Arnon Grunberg reisde voor dit boek naar Georgië, waar hij met gevluchte Russen sprak. Naar Oekraïne, om vluchtelingen te ontmoeten die in eigen land blijven. Daar bezocht hij ook plekken, waar zijn Joodse grootouders leefden. In Polen, bezocht hij een gesloten detentiecentrum voor vluchtelingen. In Nederland liep hij mee met de IND en de vreemdelingenpolitie in onder meer Ter Apel en Schiphol, om de werking van de grens als zeef van dichtbij te bestuderen.
De bewaakte grensovergang is waar de staat iedereen als verdachte beschouwt om onderscheid te maken of mensen welkom zijn, of geweerd moeten worden.
Hoe gastvrij wil onze samenleving zijn? Hoe solidair wil Europa zijn, als het gaat om asielzoekers En willen gemeentes in Nederland een eerlijk deel? Arnon Grunberg schreef een boek met gedegen onderzoek, dat veel stof tot nadenken geeft en ons voor heel fundamentele vragen stelt.
Begeleiding: Leo Mesman
Plaats: Parochiehuis, Kruisweg 1073, Hoofddorp.
Informatie en aanmelden: mesmanleo51@gmail.com
 

Vacatures Noodfonds Vluchtelingenwerk Haarlemmermeer.

Stichting Noodfonds Vluchtelingenwerk Haarlemmermeer zoekt nieuwe bestuursleden.

In 1988 werd het noodfonds voor vluchtelingen opgericht met als doelstelling “in Haarlemmermeer wonende vluchtelingen financieel bij te staan, waar anderen dat niet of slechts gedeeltelijk kunnen doen”. De laatste jaren gaat het daarbij vooral om gezinshereniging, maar ook om bijdragen voor zwemlessen voor volwassenen, studie- en reiskosten. De aanvragen om financiële steun worden ingediend door Vluchtelingenwerk namens hun cliënten.
Het onbezoldigde bestuur dat op dit moment uit vier leden bestaat en ongeveer zeven keer per jaar vergadert, bij Vluchtelingenwerk aan de Nieuweweg in Hoofddorp, is op zoek naar nieuwe leden.
Heb je belangstelling neem dan contact op met Leo Mesman, mesmanleo51@gmail.com

Zie voor verdere informatie onze website Stichting noodfonds vluchtelingenwerk Haarlemmermeer. https://vluchtelingenhulp.wordpress.com/
 

Raad van Kerken Hoofddorp najaarsprogramma

De Raad van Kerken van Hoofddorp biedt een wederom boeiend programma voor najaar 2023

zie:  https://kerkeninhoofddorp.nl/home