13 maart De waarde van woede - De Ark Hoofddorp


De Waarde van Woede
Waar komt al die woede vandaan? Is woede slecht? ‘Zoek naar de waarde van woede’, zegt filosoof Nico Koning
Woede werd eeuwenlang gezien als wild en onbeschaafd, zelfs als een van de hoofdzonden, maar nu niet meer. Er wordt meer geluisterd naar mensen die boos zijn. En er is nogal wat waar mensen boos om worden, of heftiger: woedend. MeToo, Black lives matter, verzet tegen coronamaatregelingen, slavernijverleden, klimaatdemonstraties, boerenprotesten, Gaza. 
In een indrukwekkende studie De waarde van woede - over opstandigheid en rechtvaardigheid verkent filosoof Nico Koning de woede door de geschiedenis heen: van de Griekse helden en de slavenwoede, en de onderdrukte woede, tot de herleving van de woede vandaag de dag. Uiterst actueel ook, nu woede volop geuit wordt, en zich legitimeert met een beroep op rechtdoen. Sommigen vinden dat we daarin te ver gaan, bijvoorbeeld nu menigeen afgerekend wordt op grensoverschrijdend gedrag.
Als Platform Vluchtelingen Haarlemmermeer - waarin de Raden van Kerken in de Haarlemmermeer, Amnesty en andere organisaties samenwerken - hebben we hem uitgenodigd. Hij komt op woensdag 13 maart 2024 naar Hoofddorp, de locatie is nog niet definitief (zie pghoofddorp.nl), om 20.00 uur.
Het boek is een uitgave van Damon, ISBN 978 94 6340 296 5 . Het Platform heet iedereen van harte welkom om uw woede te leren plaatsen en er met anderen over te spreken. 
Voor meer informatie: Leo Mesman, Paul Boersma, Rien Wattel via vluchtelingeninhaarlemmermeer@gmail.com

 

Raad van Kerken samenstelling

Raad van KerkenR.K. Engelbewaarderskerk
    Dhr. Pastor L. (Loek) Seeboldt
    Mw. I. (Ineke) Peereboom
Pelgrimskerk
    Mw. W.J. (Nan) Sikkel-Wilschut
    Mw. ds. M. (Mirjam) Vermeij
    Dhr. P. (Paul) Boersma paulboersma49[@]kpnmail.nl  - 06-51754042 (vz)
Oecumenische Beweging
    Mw. J.M.C. (Joyce) Aalberts
    Dhr. H. (Hans) van Doremalen

 

Franciscaanse Spiritualiteit

De Raad van Kerken van Hoofddorp biedt een wederom boeiend programma in het voorjaar van 2024
zie:  https://kerkeninhoofddorp.nl/home

28 FEBRUARI 2024
Eeuwenlang hebben mannen en vrouwen gemeenschappen gevormd om samen in te bidden en te werken. Iedere gemeenschap heeft een eigen manier om God te dienen, Zijn woord te verkondigen, of Zijn woord in praktijk te brengen door een bepaalde levenswijze en goede werken. Wat motiveert en inspireert hen?
Onder begeleiding van Patrick Gunther (023 369 01 44, ontmoeting@hjoannesdedoper.nl) komt de Franciscaan Fer van der Rijken vertellen over de spiritualiteit van de Franciscanen.
Datum, tijd en plaats
Woensdag 28 februari 2024, 20.00 uur
Plaats: De Ontmoeting, Kruisweg 1067a, naast kerk Joannes de Doper, Hoofddorp
Raad van Kerken Hoofddorp (kerkeninhoofddorp.nl)
Bovenkant formulier
 
 

Raad van Kerken Hoofddorp najaarsprogramma

De Raad van Kerken van Hoofddorp biedt een wederom boeiend programma in het voorjaar van 2024


zie:  https://kerkeninhoofddorp.nl/home 

Vacatures Noodfonds Vluchtelingenwerk Haarlemmermeer.

Stichting Noodfonds Vluchtelingenwerk Haarlemmermeer zoekt nieuwe bestuursleden.

In 1988 werd het noodfonds voor vluchtelingen opgericht met als doelstelling “in Haarlemmermeer wonende vluchtelingen financieel bij te staan, waar anderen dat niet of slechts gedeeltelijk kunnen doen”. De laatste jaren gaat het daarbij vooral om gezinshereniging, maar ook om bijdragen voor zwemlessen voor volwassenen, studie- en reiskosten. De aanvragen om financiële steun worden ingediend door Vluchtelingenwerk namens hun cliënten.
Het onbezoldigde bestuur dat op dit moment uit vier leden bestaat en ongeveer zeven keer per jaar vergadert, bij Vluchtelingenwerk aan de Nieuweweg in Hoofddorp, is op zoek naar nieuwe leden.
Heb je belangstelling neem dan contact op met Leo Mesman, mesmanleo51@gmail.com

Zie voor verdere informatie onze website Stichting noodfonds vluchtelingenwerk Haarlemmermeer. https://vluchtelingenhulp.wordpress.com/
 

dag van mensenrechten

ARCHIEF


Geen vijanden zijn

rondom de steen van recht en vrede 
in Israel/Palestina

Deze steen ligt voor de boerderij van de Palestijnse familie Daoud Nassar bij Bethlehem.
Daoud verbouwt daar wijn en olijven en stichtte een centrum voor vrede, Tent of Nations.
Hij is ervan overtuigd dat we alleen vrede kunnen bereiken
p een creatieve, geweldloze manier met als motto:

we weigeren vijanden te zijn

www.tentofnations.nl

een verstillende samenkomst waarin stile gestaan wordt bij het onnoemelijke leed in Gaza en de vijandigheid  van de bewoners van Isarel en de Palestijnse gebieden.
:
• Om ruimte te bieden aan onze onmacht in de overtuiging dat we onrecht en geweld niet overwinnen door
in de ander een vijand te zien. 
• Om ruimte te bieden aan ons verdriet en onze boosheid om de mensen in Gaza en de familie van de gijzelaars.

• De kring rond de steen heeft een open en interreligieus karakter, met bijdragen van christenen, moslims, joden
en niet-gelovige mensen.
• We nodigen alle mensen in Haarlemmermeer uit elke dag stil te staan bij ‘in de ander niet een vijand zien’ en
zelf te weigeren een vijand te zijn, in solidariteit met Daoud Nassar in Bethlehem.Organisatie: Platform Vluchtelingen Haarlemmermeer,
waarin kerken, moslim- en migrantenorganisaties en
Amnesty International Haarlemmermeer samenwerken.

 

Schipholbrand herdenking 26 oktober 2023

ARCHIEF  PLATFORM VLUCHTELINGEN HAARLEMMERMEER
                                     WWW.VLUCHTELINGENHAARLEMMERMEER.NL

HERDENKING SCHIPHOLBRAND
Donderdagavond 26 oktober vond bij het monument in Oude Meer schiphol Oost (achter Breguetlaan 67, tegenover de Shellpomp).de herdenking plaats van de Schipholbrand, die achttien jaar geleden elf doden eiste.
In de nacht van 26 op 27 oktober 2005 brak in het toenmalige detentiecentrum op Schiphol-Oost een grote brand uit. Daarbij kwamen elf ingesloten vreemdelingen om het leven. Een deel van hen was min of meer bij toeval opgepakt voor nader onderzoek of wachtte op officiële papieren.
De jaarlijkse herdenking wordt sinds 2020 in kleine kring voortgezet door het Platform Vluchtelingen Haarlemmermeer, waarin o.a. Haarlemmermeerse kerken, de stichting Marhaba en Amnesty Haarlemmermeer samenwerken. Dat gebeurt omdat in deze regio nabestaanden en overlevenden wonen die nog steeds door de brand getraumatiseerd zijn. Zij voelen zich door deze aandacht daarin niet alleen staan. Tijdens de herdenking,  vlakbij het nu afgebroken detentiecentrum, werden de elf namen genoemd en rozen neergelegd bij de elf herinneringspaaltjes.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Rien Wattel, PR Platform Vluchtelingen Haarlemmermeer
Söderblomstraat 187
2131 GG Hoofddorp
06 16040860
vluchtelingenhaarlemmermeer.nl
facebook.com/vluchtelingenhaarlemmermeer
rien.wattel[@]gmail.com

   
 
Lees meer