Raad van Kerken Hoofddorp najaarsprogramma

De Raad van Kerken van Hoofddorp biedt een wederom boeiend programma voor najaar 2023

zie:  https://kerkeninhoofddorp.nl/home 
terug