Raad van Kerken Hoofddorp najaarsprogramma

De Raad van Kerken van Hoofddorp biedt een wederom boeiend programma in het voorjaar van 2024


zie:  https://kerkeninhoofddorp.nl/home 
terug