Predikanten Hervormd

pagina in ontwikkeling

Een van de twee voorgangers van de Badhoevedorpse Protestantse Gemeenschap is de Nederduitsch Hervormde Gemeente te Haarlemmermeer opgericht 20 juni 1857 (zie https://www.dominees.nl/search.php?srt=g&id=11306).
Deze Hervormde Gemeente (met het centrum in Hoofddorp) kende een aantal afdelingen. De afdelingen Badhoevedorp, Lijnden en Nieuwe Meer vormden tezamen in 1944 de zelfstandige gemeente Badhoevedorp/Lijnden. De Hervormde Gemeente Badhoevdorp/Lijnden werd in 1961 opgesplitst in twee zelfstandige gemeenten: Badhoevedorp en Lijnden. In 1969 werden deze twee gemeenten samengevoegd tot één Hervormde Gemeente Badhoevdorp/Lijnden met twee predikantsplaatsen.

zie https://www.pelgrimskerk.org/predikanten_1/

 
Lees meer 

Predikanten Gereformeerd

De andere voorganger is de Gereformeerde Kerk van Badhoevedorp  ('aan de Sloterweg') die tot stand kwam in 1888.
Voorganger van de Gereformeerde Kerk was de in 1856 gestichte Christelijk Afgescheiden Gemeente Haarlemmermeer (vanaf 1864 met een kerk te Rijk). In 1892 is deze opgegaan in de vereniging van kerken uit Afscheiding (1834) en Doleantie (1886).  

zie https://www.pelgrimskerk.org/predikanten_2/
 
Lees meer