Pinksteren


Het is een vreemd, ongrijpbaar feest:
de nederdaling van de Geest.


Wat vlammen en geruis van wind,
een taal, die nieuwe woorden vindt.


Nu dalen er geen eng’len neer,
ver lijkt de opgestane Heer.


Er is een wonder voor ons oog:
uit sintels rijst een vlam omhoog.


Er is een wonder voor ons oor:
Gods Geest vindt bij de mens gehoor.


Wie Hem verried getuigt van Hem,
wie Hem verliet spreekt met Zijn stem.


Het is een vreemd, onzegbaar feest:
de woord-geboorte van de Geest.


En in de Geest daalt onze Heer
voor eeuwig in ons midden neer!

 
Nel Benschop (1918-2005)
 
terug