PELGRIMSKERK 2025 – HOE VER STAAT HET EN WANNEER HOREN WE WAT!

In de loop van het voorjaar hebben  we u enkele malen geïnformeerd over de voortgang van de werkgroep Pelgrimskerk 2025. Nog niet over de inhoud van de mogelijkheden, maar wel over het werk dat wordt verzet.

Maar op dit moment kunnen we u meedelen dat het rapport van onze externe deskundigen klaar is.

Een “behandelingsplanning” is opgesteld voor dit najaar.
Daarbij zullen het moderamen en de kerkenraad eind augustus worden geïnformeerd over het rapport en direct daarop volgend houden we een 

GEMEENTEAVOND OP MAANDAG 2 SEPTEMBER 2019.

Volgend op deze gemeenteavond zal de kerkenraad zich dan buigen over de verdere voortgangsmogelijkheden.
 
Noteer deze datum vooral in uw agenda en attendeer ook andere gemeenteleden hierop.

 
terug