ORGELCONCERT MARC DE VRIES OP 8 DECEMBER 2019

Marc heeft een heel interessante religieus-muzikale achtergrond, want hij begon 40 jaar geleden als lid van de Gereformeerde kerk met orgel spelen, maar voelde zich geleidelijk aan meer thuis in de Rooms-Katholieke kerk. En daar werd hij natuurlijk ook organist.

Tegenwoordig is Mark organist in de RK Begijnhofkapel en de RK Petrus en Pauluskerk (ook de Papegaai genoemd) in Amsterdam en in diverse PKN kerken, waaronder onze Pelgrimskerk.

Zijn programma weerspiegelde deze twee achtergronden. Na een korte uitleg begon Mark met drie muziekstukken uit de Protestantse kerkwereld en na een volgende toelichting speelde hij nog eens drie orgelwerken uit de RK kerkcultuur. Indrukwekkend was vooral het slotstuk, een thema met variaties van Hendrik Andriessen, waarin hij het orgel voluit kon laten horen.
 
terug