Oproep van de Werkgroep Gebouwen

22 september 2023

Onderwerp: Oproep van de Werkgroep Gebouwen naar aanleiding van informatieavond 13 juli j.l.
 
Beste gemeenteleden,
 
Tijdens de informatieavond op 13 juli j.l. over de toekomst van onze kerkgebouwen, bent u bijgepraat over de uitkomst van de opdracht die de Kerkenraad aan de Werkgroep Gebouwen heeft gegeven. Na het inventariseren van de verschillende opties en het vervolgens beoordelen van die opties op basis van de opgestelde criteria, zijn een tweetal voorkeursopties naar voren gekomen; kerken in de Karavanserai en kerken in een andere ruimte als onderdeel van een groter gebouw met andere bestemming (bijvoorbeeld de ‘Opgang’ in Osdorp). Dit betekent dat de overige gebouwen afgestoten zullen worden. Een uitgebreider verslag van de informatieavond zult u vinden in het volgende Meerkontakt.
De volgende stap is dat eisen, wensen en voorwaarden opgesteld worden die we meegeven aan onze adviseur Kerkelijk Waardebeheer, welke het traject begeleidt. Zij zullen dit pakket met geïnteresseerde partijen overleggen die met het indienen van hun plannen rekening dienen te houden met de randvoorwaarden die wij hebben opgesteld.
Wij willen u nogmaals de gelegenheid geven om eventuele wensen of ideeën met de Werkgroep te delen. Tijdens de informatieavond is daartoe reeds de oproep gedaan, maar ook via deze weg geven we u nog graag de gelegenheid. De Werkgroep zal vervolgens beoordelen of deze ideeën passen bij de plannen die er nu liggen en of het nuttig is om het betreffende idee (dan wel eis, voorwaarde etc) toe te voegen aan het totale pakket voorwaarden. De Werkgroep kan op voorhand niet toezeggen dat opmerkingen daadwerkelijk mee zullen worden genomen.
Mocht u iets te melden hebben dan kunt u een email zenden aan Harry den Arend, via harrydenarend55[@]gmail.com.
 
Met vriendelijke groet, namens de Werkgroep Gebouwen.
 
Jacob van Gelder
 
terug