Oecumenische viering jan 2024 terugblik

Terugblik op oecumenische viering januari 2024

Zondag 21 januari 2024 - “U bent zelf de beste visser,” zegt een van de leerlingen, naar wie Jezus vist om hem te volgen in een film. De kinderen genieten van de verfilming van de roeping van de discipelen. Ze vertellen erover als ze terugkomen in de kerk aan de volwassenen die dan een Agapè maaltijd vieren. Ruim honderd mensen zijn gekomen om deze zondag van de eenheid met elkaar te beleven. En het werd een fijne dienst, met mooie koorzang onder leiding van Ineke Peereboom en begeleid door Jim Kuikman. En de gekomen mensen baden mee met voorganger dominee Vermeij, luisterden naar de overdenking van pastor Seeboldt over wordt visser van mensen; niet om anderen te vangen maar om ze op te vangen, en ‘voedden’ de aanwezigen zich onder andere met druiven aan de tafels, verzorgd door Joyce Aalberts met steun van de kinderen en natuurlijk koster Henriët den Arend. De kerkzaal -die zich daar zo goed voor leent- werd helemaal gebruikt. De prachtige bloemen waren bestemd voor een van de oudste leden van de Pelgrimskerk, Bert Mebius en voor Dick van Rooijen; beiden betekenden tot nu toe veel voor kerk en dorp. Niet iedereen die zondags kerkdiensten bezoekt was erbij. Maar u kunt het -zij het in afwezigheid van uw medekerkgangers- thuis nog meebeleven: www.pelgrimskerk.org (/kerkdiensten/uitgezonden). Paul Boersma
terug