NIEUWS OVER DE ROUWSUITE (vervolg)

De week erna kwam pas de échte verrassing: op maandag werd ik gebeld door Adri den Braber die aanbood om met hulp van Adri Kamer het plafond en de muren weg te halen en opnieuw op te bouwen. Geweldig! Vanaf dat moment is het héél snel gegaan. Binnen een week was de ruimte helemaal leeg en kon de elektriciteit worden aangelegd (en dat is inmiddels al klaar). Ook kon meteen worden gesproken met de leverancier van de airco. Ook die is inmiddels geplaatst. En zelfs de muren en het plafond zijn afgetimmerd. Komende week komt er een nieuw kozijn met een dubbele toegangsdeur en wordt de ruimte verder schoongemaakt. Dan kunnen de stukadoor (vóór kerst), de schilder en de “witter” (tussen kerst en oud/nieuw) komen.
Hebt u iemand die het plafond en de muur in de gang wel wil witten? Dan hoor ik dat graag!
Dan de vloerbedekking en plinten en dan kunnen de muren worden “afgewerkt” en het schakelmateriaal worden geplaatst.
Het wordt echt een plaatje om te zien! Kom dus gerust eens langs om de voortgang van het werk te bewonderen.
 
En dan de inrichting:
Al eerder hebben we aangegeven dat we de inrichting goed en mooi willen maken. Niet alleen bouwkundig moet het een degelijke en mooie ruimte worden, maar ook qua uitstraling moet het een ruimte worden waar nabestaanden hun dierbaren met een goed gevoel zien opgebaard alsof het “de eigen huiskamer” zou zijn. Dat vergt aandacht, maar natuurlijk ook geld. Eerder boden wij u al de mogelijkheid hieraan een (financiële) bijdrage te leveren. Verschillende gemeenteleden hebben hieraan al gehoor aan gegeven. Wij willen hen/u daarvoor hierbij dank zeggen.
Maar wilt u ook een bijdrage geven voor een fraaie inrichting van onze rouwsuite? Dan kan dat vanzelfsprekend en …… zijn wij u natuurlijk dankbaar. U kunt u bijdrage dan storten op
rekening NL17 FVLB 0635800373 t.n.v. Protestantse Gemeente Badhoevedorp-Lijnden.
Vermeld u daar vooral graag bij: “ROUWSUITE”.

 
En als de rouwsuite “af” is?
Wij hebben u al geïnformeerd over het groepje van vier gastvrouwen dat wil meewerken aan een goede en nette uitvoering van het werk als de rouwsuite af is. Zij hebben vooral het contact met uitvaartbegeleiders en nabestaanden en regelen wat nodig is voor een juiste gang van zaken. Maar uitvaartbegeleiders moeten natuurlijk wel op de hoogte zijn van het bestaan van de rouwsuite en de mogelijkheden. Tot n u toe is de bekendheid van de rouwsuite die komt een zaak van “hoort, zegt het voort”. Maar daar gaan we natuurlijk verandering in brengen.
Naar schatting zullen de meeste werkzaamheden ergens rond eind januari klaar zijn. Dan nog inrichten en dan…..kan de ruimte in gebruik worden genomen!
Die in gebruik name willen we niet ongemerkt laten gebeuren. We zullen ongeveer eind februari een “open dag” houden waarbij u allen, maar ook alle dorpsgenoten die geïnteresseerd zijn, kunnen komen kijken naar de rouwsuite. Tijdens die “open dag” zullen ook verschillende adviseurs, leveranciers en dergelijke die te maken hebben met alles rond overlijden en uitvaarten aanwezig zijn om u desgewenst over uiteenlopende zaken te informeren en adviseren. Tegen die tijd zullen we u natuurlijk verder informeren over de precieze datum en tijdstip. Dat zullen we ook zeker in de plaatselijke bladen doen, zodat ook andere dorpsgenoten op de hoogte zijn.
 
Namens het CvK en de werkgroep AFSCHEID,
Harm Jonker

 
terug