Meerkontakt 37/2 maart 2024

MEERKONTAKT

PROTESTANTSE GEMEENTE
 BADHOEVEDORP-LIJNDEN
EMIGREREN OF VERHUIZEN

Het idee dat het om diverse redenen beter is om voor de kerkdiensten naar de Karavanserai te verhuizen, doet mij vaak denken aan de opdracht die Abraham kreeg om op weg te gaan naar een onbekend land.

De Nieuwe Bijbel Vertaling 21 (NBV) vermeldt het zo:
De HEER zei tegen Abram: 'Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat Ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken, Ik zal je zegenen, je naam veel aanzien geven.

De verschillen zijn echter wel groot. Abraham verliet zijn familie en woonplaats en wist niet waar hij terecht zou komen. Daar kwam nog bij dat het onbekende land niet leeg was. Daar woonden al jaren mensen die niet zaten te wachten op de nieuwkomers. Vooral de nakomelingen van Abram werden hier regelmatig mee geconfronteerd. Een probleem dat loopt vanaf de terugkeer uit Egypte via de Balfour-declaratie[1] in 1917, de stichting van de staat Israël in 1948 tot in onze tijd.

Ook de stad Gaza heeft voor beide bevolkingsgroepen een speciale betekenis. In de tijd van de rechters had Simson hiermee te maken. Gaza lag toen in het gebied van de Filistijnen en die zagen kans om Simson vast te zetten omdat hij daar een vriendin had. De stadspoort werd gesloten en iedereen dacht dat hun gevreesde tegenstander nu kon worden gepakt.

Die vreugde duurde echter maar kort, want:
De waakzaamheid in de stad werd verhoogd en bij de stadspoort hield een aantal mannen zich gereed hem te overmeesteren; verder deden zij die nacht nog niets. ‘Zodra het licht wordt, zullen we hem doden’, zeiden zij.

Maar Simson sliep niet langer dan tot middernacht, toen stond hij op. Bij de stadspoort gekomen greep hij de beide deurposten vast en rukte ze los met deur, sluitbalk en al; hij nam het hele gevaarte op zijn schouders en droeg het weg, helemaal naar één van de bergtoppen tegenover Hebron.

Voor de verhuizing van onze Protestantse gemeente hoeven wij ons dorp en huis niet te verlaten en weten we precies waar we moeten zijn. Toch zal het best wel even moeten wennen voor ons allemaal.

Theo Kooij.
DIENSTEN                                                                                                                  PELGRIMSKERK


  Donderdag 28 mrt       19.30 uur            Ds. M. Vermeij                             WITTE DONDERDAG.
                                                                                                                    Dienst van Schrift & Tafel.
                                      Collecten:           1. Esperanza                                 2. Kerk.

        Vrijdag 29 mrt       19.30 uur            Ds. M. Vermeij                             GOEDE VRIJDAG.

     Zaterdag 30 mrt       20.30 uur            Ds. M. Vermeij                             PAASWAKE.

         Zondag 31 mrt       10.00 uur            Ds. M. Vermeij                             PASEN.
                                      Collecten            1. Project Colombia.                      2. Kerk.

         Zondag 07 apr       10.00 uur            Ds. J.G. Bakhuis.                          (Abbenes).
                                      Collecten            1. Diaconie.                                  2. Kerk.

         Zondag 14 apr       10.00 uur            Ds. J. van de Putte                        (Zierikzee).
                                      Collecten            1. Diaconie.                                  2. Kerk.

         Zondag 21 apr       10.00 uur            Ds. J M. Vermeij.
                                      Collecten            1. Binnenlands Diaconaat.             2. Kerk.

         Zondag 28 apr       10.00 uur            Ds. R.G. van der Zwan                  (Amersfoort).
                                      Collecten            1. Diaconie.                                  2. Kerk.

AUTORIJDIENST
De bedoeling is dat u (als belanghebbende) zelf een dienstdoende chauffeur benadert. Graag enkele dagen voor de betreffende zondag, zodat hiermee rekening kan worden gehouden. Uiteraard verwelkomen we nieuwe chauffeurs!
Tineke Vasmel.

                    Datum                                 Naam                                             
                     31 mrt                                 Fam. F. Dekker                               
                      07 apr                                 Fam. K. Gijzenberg                        
                      14 apr                                 Fam. A. Kamer                               
                      21 apr                                 Fam. F. Dekker                               
                      28 apr                                 Fam. K. Gijzenberg                        

BIJ DE DIENSTEN
 
Vieringen in de Stille Week zijn de Witte Donderdag, 28 maart (om 19.30 uur, met het delen van matses en wijn) en Goede Vrijdag, 29 maart (om 19.30 uur). Het zijn sobere bijeenkomsten, bedoeld om stil te worden bij de verhalen over Jezus, op weg naar Golgotha.
Tijdens Stille Zaterdag wordt al iets van het licht van Pasen zichtbaar (30 maart; let op: de viering begint om 20.30 uur).
Eerste Paasdag (31 maart) is het Oekraïens-Byzantijns koor Lysenko o.l.v. Vitaliy Shcherbyna bij ons op bezoek. Lysenko zingt liederen uit de Byzantijnse kerkelijke traditie, die voortleeft tot op de dag van vandaag. Dat klinkt hoopvol en veerkrachtig en wat hebben wij, Nederlanders én Oekraïners, dat nodig!
Mirjam Vermeij.
 

PAASONTBIJT
 
Ook dit jaar willen we paasmorgen weer beginnen met een feestelijk paasontbijt om 09.00 uur. Aanmelden hiervoor kan tot uiterlijk 24 maart bij onze koster Henriët den Arendl:henrietdenarend[@]hotmail.com, of bij Anneke de Jongh: achdejongh[@]planet.nl. Ook ligt achterin de kerk de intekenlijst. Wij zien u graag aan het paasontbijt.
Namens de commissie Erediensten, Anneke de Jongh.
 
Afbeelding op de paaskaars 2024-2025.
Heilige Drie Eenheid: Op het snijvlak van het kruis staat het ‘triquetra” symbool.
Het vlechtwerk verwijst naar de ondeelbaarheid en gelijkheid van de Drie-Eenheid : Vader(kroon), Zoon (kruis) en Heilige Geest (duif). Henriët den Arend.

BLOEMEN VAN ONZE GEMEENTE
http://thumbs.dreamstime.com/z/zwart-wit-boeket-32085049.jpg                         2801                            Mw. R.C. Ketel-Haanschoten.
                        0402                            Dhr. J. Achterstraat.
                        1102                            Dhr. & mw. Hogeboom-den Hollander.
                        1802                            Mw. S. Weih.
                        2502                            Mw. N. de Kleijn-van Dijk.
                        0303                            Fam. Houtsma-Kost.
                        1003                            Mw. W. Streefkerk-Alink.


BEDANKT
Zondagochtend 11 februari werden wij blij verrast. Hartelijk dank voor het prachtige boeket bloemen!
Dhr.& mw. Hoogeboom-den Hollander.

Beste gemeenteleden,
Wij willen u bedanken voor de mooie bos bloemen die we hebben gekregen van u. Ze hebben lang gestaan. Het was echt een verrassing. Wij wensen u allen een goede tijd toe in uw persoonlijke leven en in het kerkelijk gebeuren. Vriendelijke groeten van Wim en Ank Bac.

LIEF & LEED
Mw. Nel de Kleijn-van Dijk revalideert in revalidatiecentrum Bornholm.
Dhr. Bertus Rechtuyt is weer thuis na revalidatie.

Kaartjes voor jarige kinderen en jongeren
 
Bep Dekker en Trudie van Bodegraven sturen sinds november jl. verjaardagkaartjes aan kinderen en jongeren in de gemeente (tot en met 18 jaar) in Badhoevedorp en Lijnden. Het gaat om kinderen die als dooplid staan ingeschreven. Mirjam Vermeij.


IN MEMORIAM PETER WEIH (1954-2023)
Maandag 11 december jl. is Peter Weih overleden, geliefde echtgenoot van Soraya Weih.
Misschien hebt u Peter Weih niet goed gekend. Hij was geen lid van deze kerk, maar hij bezocht vrijwel wekelijks de kerkdiensten, vanaf 2019, toen hij in Amsterdam-Osdorp kwam wonen. Het deed hem goed.
Peter Weih werd geboren in Canada in 1954 en groeide daar op. Peter volgde opleidingen in Canada en Frankrijk. Hij ging als ingenieur werken voor Fluor, een Amerikaans-internationaal bedrijf, met projecten over de hele wereld.
In Amsterdam ontmoette hij Soraya. Het was liefde op het eerste gezicht. In 1992 trouwden ze in Canada.
Peter en Soraya deden alles samen: als Peter door zijn werkgever naar het buitenland werd gestuurd, ging Soraya met hem mee. Zo woonden ze o.a. in Maleisië, China, Duitsland en Qatar.
Peter was nooit ziek. De diagnose kanker kwam dan ook onverwacht. Het leven van Peter en Soraya veranderde hierdoor enorm: Peter stopte met werken en in 2019 kwamen ze voor behandelingen naar Nederland.
Vanwege de corona-epidemie besloot Peter niet meer naar de kerk te gaan. In september jl. werd hij alsnog ziek door het corona-virus. Zijn gezondheid verslechterde en uiteindelijk overleed hij, 69 jaar oud. Hij is begraven op Westgaarde. Soraya mist haar lieve en geweldige man enorm. Hij was een goede stiefvader voor haar zoon. Voor haar was Peter de beste man die ze zich kon wensen. Ze hoopt dat hij in de hemel is.
Dat Peter Weih mag rusten in vrede en dat zijn gedachtenis tot zegen mag zijn. Mirjam Vermeij.


KERKELIJKE STAND
OVERLEDEN
                               0703                 Dhr. P.J. van de Geer                             
                               0903                 Dhr. L. Jobse                                         
                                     
VERHUISD BINNEN WIJKGEMEENTE                                                      naar:
                               1401                 Mevr. K.K. Klaasse Bos                          Oudewater
                               3001                 Dhr. E.J. Balk                                        
                               3001                 Mw. T.T. Balk-Offerman                       

INSCHRIJVINGEN                                                                                     
                               1702                 Mw. A.R. Verkuijl-Oost                        
                               0403                 Mw. F.A. Tollenaar                               
                               1103                 Dhr. C. Visser                                       
                               1303                 Dhr. A. Vork                                         
UITSCHRIJVINGEN
                               1203                 Mw. P.N.E. Esther                                
                               1203                 Mw. P.C.M. Esther                                
                               1203                 Dhr. G.W.I. Esther                                

VERTROKKEN                                                                                            naar:
                               2902                 Dhr. of mw. L.M.J.A. Coenegrachts        Hoofddorp

KERKENRAAD
In de kerkenraadsvergadering van 22 januari jl.. heeft webmaster Paul Boersma de kerkenraad uitleg gegeven over de werking van de website. Hij vroeg toestemming het ledenbestand te koppelen aan de website, zodat de gemeenteleden mailingen kunnen ontvangen met een directe link naar de website. De kerkenraad heeft daarmee ingestemd en zoals u wellicht heeft gezien is de eerste e-mail reeds uitgestuurd. Een aanwinst voor onze communicatie!
26 februari 2024 heeft de classispredikant ds. P. Verhoeff de kerkenraad bezocht. Hij bemoedigde ons in deze periode van krimp en transitie naar een kleinere gemeente in een kleiner kerkgebouw en wenst ons sterkte met het maken van onvermijdelijke maar moeilijke keuzes. De kerkenraad is bezig met een stappenplan hoe deze krimp aan te pakken. U hoort hier later over.
De heer Paul Boersma heeft bezwaar gemaakt tegen de door de kerkenraad gevolgde procedure inzake de besluitvorming omtrent de verkoop van het kerkgebouw en de pastorie en het verbouwen van de Karavanserai tot kerkgebouw. Bovendien is volgens hem niet voldoende duidelijk gemaakt waarom de optie om een nieuw appartementencomplex met daarin een kerkzaal te bouwen (met als voorbeeld ‘De Opgang’) niet is uitgewerkt, terwijl dit in de gemeentebijeenkomst van 13 juli 2023 wel was aangegeven.

Gemeentevergadering
Zondag 24 maart 2024 zal, na de kerkdienst en het koffiedrinken om 11.30 uur, in de Karavanserai een gemeentevergadering worden gehouden over dit onderwerp. In deze vergadering zal onder meer worden uitgelegd waarom de werkgroep gebouwen heeft gekozen voor het verbouwen van de Karavanserai en niet voor de optie ‘De Opgang’. De kerkenraad zal na deze gemeentevergadering definitief hierover gaan besluiten.
Agenda gemeentevergadering 24 maart 2024:
1. Opening.
2. Update werkgroep gebouwen waarin wordt uitgelegd waarom de optie Karavanserai prevaleert boven de optie ‘De Opgang’. Gelegenheid tot stellen van vragen en geven mening gemeente hierover.
3. Korte samenvatting van de inspraakbijeenkomst georganiseerd door Marijn Vis op 25 februari 2024. Vraag naar verdere inbreng gemeente voor de bouwgroep Karavanserai voor zover nog niet gegeven.
4. Sluiting.
U bent allen van harte uitgenodigd deze gemeentevergadering bij te wonen. Hannie van Driel, scriba.

PASTORAAT
Seniorenmiddag woensdag 24 april
 
Had je het al genoteerd in de agenda, de seniorenmiddag op 24 april a.s.? Het pastorale team organiseert dan een leuke, zinvolle middag voor 80-plussers. Er wordt nog druk gewerkt aan het programma. Reserveer het tijdsblok 14.30-17.00 uur alvast. P.S. hulp op 24 april is welkom! We hebben al twee helpers. Kun jij ook meehelpen (koffieschenken, halen & brengen, etc.)? Laat het ons weten (dsmvermeij@gmail.com, of 06 3864 8035). Mirjam Vermeij.


NIEUWE SEIZOEN ‘ALS NIEUW!’
 
Anderhalf jaar ben ik nu predikant in deze gemeente. Ik heb heel wat mensen leren kennen. En mij is opgevallen hoe belangrijk de kerkdienst op zondagochtend (met koffiedrinken!) voor veel mensen is. Ook online wordt er vaak meegekeken.
Het nieuwe seizoen begint in september a.s. Het jaarthema is dan ‘Als nieuw!’
Mijn vraag aan u/jou is: wat zou u/jij willen doen in het nieuwe seizoen? Samen een boek lezen, passend bij dit thema (bv. De Groene Catechismus van Sam Janse)? Met een groepje een kerkdienst voorbereiden bij het thema in het voorjaar van 2025? Of bent u gewoon blij met hoe het gaat?
Ik vraag dit niet omdat ik geen werk heb. Mijn (drie) dagen zijn goed gevuld. Maar ik ben nieuwsgierig wat in deze gemeente leeft en wat u inspireert. En of ik daarbij kan helpen. Mijn gegevens vindt u in het Meerkontakt en op de site, dus mail, app of bel me. Of we spreken elkaar na afloop van een kerkdienst.
Mirjam Vermeij.
 
 
 
DIACONIE
SAMEN IN ACTIE VOOR COLOMBIA OP EERSTE PAASDAG
 
Op eerste paasdag gaan we weer een collecte houden voor ons meer jaren project in Colombia.
In Colombia zijn hele generaties opgegroeid met geweld en een enorme tweedeling in de samenleving. Het verschil tussen arm en rijk is zeer groot. Meer dan een kwart van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Armoede en sociale onrust zijn de achterliggende oorzaken van een vijftig jaar durende burgeroorlog. Tijdens de burgeroorlog stonden de paramilitairen aan de kant van de grootgrondbezitters en guerrillabewegingen aan de kant van de armen. Bij het geweld kwamen 220.000 mensen om het leven en meer dan acht miljoen mensen sloegen op de vlucht. In 2016 tekende de Colombiaanse regering een vredesakkoord met de belangrijkste guerrilla beweging FARC, maar de uitvoering verloopt traag.
Kerk in Actie steunt kerken die zich inzetten voor vrede en verzoening en die predikanten opleiden om van binnenuit veranderingen aan te dragen. Ook ondersteunt Kerk in Actie een stichting die zich inzet voor kinderen , jongeren en vrouwen uit achterstandswijken door hen een veilige plek aan te bieden waar zij terecht kunnen voor creatieve activiteiten. Kansarme jongeren wordt een horeca opleiding aangeboden. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage, namens de diaconie, Greet Boersma.
 

MATINEE CONCERT SLOTERKERK
Solo optreden Feico Deutekom
 
Zondagmiddag 21 april om 15.00 uur is in de Sloterkerk, Osdorperweg 28 te Amsterdam een optreden van pianist Feico Deutekom.
Hij keert terug in de Sloterkerk voor de presentatie van zijn nieuwste CD. Feico Deutekom is nu bij uitstek de Nederlandse vertolker van de zogeheten ‘Minimal Music’. Deze keer staan de Etudes van Philip Glass op het programma. Etudes die soms wervelend, opwindend en imponerend zijn, maar ook afwisselend sfeervol en rustgevend. Kortom: een ware belevenis! Zijn de eerste CD werd door de radio uitgeroepen tot CD van de week. Nadere info: www.sloterkerk.nl. Aanmelden bij voorkeur via de website. Prijs €12,- (kinderen gratis). Bert Stilma.
 
Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving
          KinK
EXPOSITIE DOOR GEESJE KREIKE: “MIJN SCHEPPINGSVERHAAL”

 
 
Geesje aan het woord:
 
“Wat ben ik (Geesje, geb. 10.02.1945) blij dat “Mijn Scheppingsverhaal” weer eens getoond mag worden in een kerk. De eerste keer was dat in de Pauluskerk in Amstelveen (februari 1998).
Het schilderen, in verschillend materiaal, is voor mij een manier om me te uiten. Ik moet ervoor in de stemming zijn, want zo maar gaan zitten en zeggen….ik ga schilderen….is geen optie.
Ik werk een idee eerst helemaal in gedachten uit, denk erover, droom erover en doe er onderzoek naar en begin dan te schilderen. Onderwerpen die regelmatig voorkomen zijn dieren, zoals olifanten, vogels, de kat van de buren, een uiltje gevonden in Frankrijk op een camping, enz.
Ik probeer evenwicht en harmonie in mijn werk te brengen. De voorgrond staat via ronde bogen en cirkels in verbinding met de achtergrond, er is geen perspectief, de kleuren bepalen de diepte in het werk. Mijn stijl heb ik ‘’Rondisme’’ genoemd.
De ronde vormen ontstaan eigenlijk vanzelf, die zie ik overal om mij heen. Het zijn deze vormen die mijn werk bijzonder maken. Ze verbinden alle onderwerpen op een heel aparte manier”.
De zeven schilderijen van Geesje hangen van vrijdag 22 maart tot Pinksteren in de Ontmoetingsruimte van de Pelgrimskerk. Drie prachtige andere schilderijen van haar hand t.w. Antarctica, Brazilië en Kenya hangen in deze periode elders in de kerk. Het ‘Rondisme’ van het scheppingsverhaal is hier wat richting ‘Kubisme’ gegaan. Namens de werkgroep Kunst in de Kerk, Peter Roodenburg.
 
Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving
           KinK
EXCURSIE NOORDELIJKE KERKEN

 
 
Eind vorig jaar hebben we in ons kerkgebouw kunnen genieten van de prachtige expositie ‘Lichtinval in Noordelijke kerken’ van fotograaf Rene de Werker uit Groningen.
Hierdoor is bij een aantal leden van de werkgroep ‘Kunst in de Kerk’ (KINK) het plan ontstaan om o.l.v. Rene een excursie te organiseren naar vier noordelijke kerken in de provincie Groningen.
Deze excursie vindt plaats op woensdag 10 april a.s.. Gemeenteleden die belangstelling hebben om mee te gaan, kunnen nadere informatie krijgen van -en zich opgeven bij- Greet Boersma of Peter Roodenburg.
De maximale grootte van de groep is 20 personen. Rene is professioneel fotograaf en geeft bij zijn rondleiding ook tips over fotograferen, het gebruik van licht e.d.
De excursie duurt een dag, we gaan met eigen vervoer en rijden uiteraard zo veel mogelijk met elkaar mee.
Namens de Werkgroep Kunst in de Kerk,
Greet Boersma & Peter RoodenburgACTIVITEITEN- & VERGADERAGENDA.
Datum:                                                Onderwerp(en):                                    Tijd(stip):
24 mrt                                                 Gemeentevergadering (na de dienst)     11.30 uur.
31 mrt                                                 Paasontbijt (voor de dienst)                   09.00 uur.
09 apr                                                  College van Kerkrentmeesters              20.00 uur.
09 apr                                                   Diaconie                                              20.00 uur.
08 apr                                                   Basiscatechese (groepen 7&8)               15.00 uur.
10 apr                                                  Dagexcursie “Noordelijke kerken”        08.00 uur.
15 apr                                                   Basiscatechese (groepen 7&8)               15.00 uur.
22 apr                                                   Basiscatechese (groepen 7&8)               15.00 uur.
24 apr                                                  Seniorenmiddag                                   14.30-17.00 uur.
24 apr                                                  Kerkenraad                                          20.00 uur.


KOPIJ via: redactie.kerknieuws@pelgrimskerk.org of ons redactieadres: Roerdompstraat 17A (Karavanserai).
Aanleveren: woensdag 17 april vóór 18.00 uur.
Uw volgende "MEERKONTAKT" ligt uiterlijk 26 april in de brievenbus.
 
[1] De Balfour-verklaring of Balfour-declaratie: De officiële verklaring waarmee de Engelse regering steun toezegde voor de stichting van een ‘nationaal tehuis’ voor het Joodse volk in Palestina
terug