Meerkontakt

KOPIJ naar: redactie.kerknieuws@pelgrimskerk.org of redactieadres: Roerdompstraat 17A (Karavanserai).
Aanleveren vóór woensdag 15 maart '23 18.00 uur.
Het volgende "MEERKONTAKT" ligt uiterlijk 24 maart 2023 in uw brievenbus.

(Adres)mutaties & bezorgklachten: 
Dhr. G. Slingerland, 020 659 3532
g.slingerland@quicknet.nl

Kopy aanleverdata Meerkontakt Jaargang 36 2023
19-04-23 Dodenherdenking, Hemelvaart/Pinksteren
07-06-23 Zomervakantie
30-08-23 Startzondag
18-10-23 Wintertijd & Oogstdienst
06-12-23 Eeuwigheidszondag, Advent & Kerst


 
terug