MEDITATIES & MEERKONTAKT

Veel vaker hebben wij gevraagd (nog niet gebeden) om vrouwelijke schrijvers die het niet-bestaande glazen plafond binnen ons schrijversgilde willen doorbreken.

Die oproepen waren vergeefs. Zou het anders zijn bij deze nieuwe meditatieschrijver (v/m)? Om die vraag voor te zijn, roepen we alle mevrouwen en mejuffrouwen van de gemeente op zich aan te melden. Dan stelt u ZEKER dat er meditatie schrijvende dames zijn!
De redactie.
terug