MEDITATIE: Gezocht: een reisgenoot voor onverharde paden.

Dat laat onverlet dat de zaken waar wij mee bezig zijn gewoon doorgaan. Binnen de College van Kerkrentmeesters en de Kerkenraad zal goed doorgedacht moeten worden hoe wij de komende periode gaan invullen en op welke wijze dat het beste kan gebeuren.
Ook het onderzoeken en het beantwoorden van de vele vragen die er nog leven en daarna het uitwerken van plannen zal veel tijd en energie van ons vragen.
Dat doen wij met overtuiging en liefde, kijkend naar de gemeente die kleiner wordt, verandert en die mogelijk andere doelen voor de toekomst stelt. De gemeente, het samen zijn, wordt daarbij als zeer belangrijk beschouwd, waardoor de tekst van “waar twee of drie bijeen zijn, ben Ik in hun midden” weer inhoud en betekenis krijgt. Van daaruit kunnen wij groeien, bloeien en verdergaan.
Hans Bouma omschreef het als volgt:
“Als er maar iemand is, die met je meegaat.
Een mens, die je reisgenoot wil zijn.
Eén die alles met je deelt-licht en donker,
hoogten en diepten, vreugde en verdriet
Een mens, die je peilt en respecteert.
Eén die de loop van je gedachten volgt,
de loop van je dromen, het ritme van je hart.
Een mens, die je minzaam bevestigt in wie je
werkelijk bent.
Een mens met wie jij weer meegaat.
Iemand voor wie jij weer een reisgenoot
wil zijn. Enzovoort.”
Een nieuw jaar met nieuwe kansen, nieuwe uitdagingen, nieuwe mogelijkheden, nieuwe wegen.
Laten wij er iets moois van maken.
terug