LEERHUIS "THORA" MET BINJAMIN HEYL

Er kwam mij enige tijd geleden ter ore dat dhr. Binjamin Heyl een boeiende verteller is, die ook graag in gesprek is met deelnemers aan een leerhuis. Het woord leerhuis is de naam voor de kring van Joden die graag samen, van oorsprong (en nog steeds) twee aan twee ‘lernen’; woord en wederwoord, vraag en tegenvraag stellen, dialoog die de gesprekken wil aanscherpen.
Niet altijd eenvoudig, maar wel leerzaam en boeiend. Dat kon dus misschien wel een heel geschikte persoon voor ons zijn. Ik beschouw velen van ons als graag tot leren bereid, en ook nieuwsgierig naar zaken omtrent de geschiedenis en opbouw van Bijbelteksten (er was een behoorlijk grote opkomst bij de bijbelquiz van NBG-avond in de Startweek!). Deze Binjamin weet veel van de achtergronden van de Thora, hoe die is opgebouwd, en vertelt ervan vanuit zijn joodse perspectief. Op maandagavond 7 november om 20.00 uur zijn we allemaal welkom.
Een tweede avond, maandag 21 november, hopen we in gesprek te gaan over de positie van Luther en de Joden, een heikel thema, want Luther heeft op een wijze gesproken ten aanzien van Joodse gelovigen die voor hen zeer denigrerend en grievend was. Binjamin Heyl schreef hier een boek over.Hij vraagt zich af: ‘Wat houden excuses voor het antisemitisme van Luther in, wanneer christenen niet in staat zijn om samen met Joden te werken aan een wereld waar het goed wonen is voor al wat leeft?
In de discussie over Luther zien we dat de schuldvraag wordt gesteld. In mijn visie is dit een achterhaalde vraagstelling. en gaat het om de vraag: Wat doen wij, Jood en christen samen, met dit historisch gebeuren? Wat doet het met ons vandaag de dag, wat doet het met ons denken en handelen?’
terug