Genieten van de prachtige palmpasenstokken.

KINDERDIENST VIERT "PALMPASEN" VIRTUEEL!

Zo hebt u rond Pasen gelezen (en veel ouderen hebben dat ook ondervonden) dat de kinderdienst een leuke “bloemenactie” op touw had gezet voor de ouderen onder ons. Deze keer laten we zien hoe zij ook “Palmpasen” hebben gevierd.

Andere jaren was het gebruikelijk dat zij in hun kinderdienst “Palmpasen stokken versierden”. Zij vrolijkten eerst hun eigen bijeenkomst op, maar lieten ons daarna meegenieten door gezamenlijk, met de stokken omhoog, zingend de dienst binnen te komen. Dat laatste was nu niet mogelijk.
Maar via digitale verbindingen hebben alle kinderen materiaal thuis gekregen om die stokken te maken. Daar hebben zij die -samen met hun ouders- gemaakt.

En daarna….met elkaar gedeeld via allerlei digitale programma’s, whatsapp-groepen en dergelijke. Hierbij een aantal plaatjes van de resultaten!
De kinderen vonden het een leuke activiteit en bovenal: het betrekt hen toch weer bij onze christelijke feestdagen!


 
terug