KINDERDIENST IN DE 40 DAGEN TIJD

Tijdens de Veertigdagentijd zal de kinderdienst het project van Kind op Zondag volgen, dat als onderwerp heeft ‘Een nieuw begin.’

De bijbehorende afbeeldingen worden gebruikt en het
projectlied wordt gezongen: dit zal elke zondag worden geprojecteerd.
Vóórdat het lied gezongen wordt zal er weer met balletjes op een dartbord worden gegooid:
De opbrengst is dit jaar voor een project van Kerk in Actie in Colombia.

De leiding van de kinderdienst
terug