donderdag 9 mei 2024 om 10.00 uur

9 mei - Hemelvaartsdag - Woorddienst
Voorganger(s): Dhr. Chr. Koldewijn (Badhoevedorp)
Organist: Jeroen Koopman

VOORBEREIDING

Welkom

Stiltemoment

Aanvangslied: Psalm 97:1

Bemoediging
V:       Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,       
G:      die hemel en aarde gemaakt heeft.
V:       die trouw is tot in eeuwigheid
G:      en die niet loslaat het werk van zijn handen.

Groet
V.:      Genade en vrede van God, onze Vader,
          en van onze Heer Jezus Christus
A:       Amen

Vervolg aanvangslied: Psalm 97: 6

Kyriegebed

Glorialied: 655: 1, 3 en 5

DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de opening van het Woord.

Eerste lezing uit de Bijbel: Handelingen 1: 1-11

Lied: 316: 1 en 3

Tweede Lezing uit de Bijbel: Lucas 24: 44-53

 Lied 666

Overweging

Stilte

Orgelspel

Lied 663

DIENST VAN HET ANTWOORD

Levensberichten

Dankgebed en voorbeden

Stil gebed

Onze Vader

Diakonale mededelingen en aankondiging van de collecte

Slotlied: 823: 1, 4 en 5

Zending en zegen
A:
Amen 

terug