zondag 16 juni 2024 om 10.00 uur

16 juni - Overstapdienst
Voorganger(s): Ds. Mirjam Vermeij (Badhoevedorp)
Organist: Mark de Vries

Orde van dienst zondagochtend 16 juni 2024
Zondag Trinitatis - overstapdienst, met Koen, Max en Milo


VOORBEREIDING

Luisteren naar: Worden wat je wil
Kinderen voor Kinderen

Welkom

Stiltemoment

Aanvangslied: NLB 216b: 1 en 2

Bemoediging en Groet

Drempelgebed

Lied: NLB 216: 3  

Inleiding

Lezing uit de Bijbel: Lucas 2: 41-52

Luisteren naar: Karaoke
Écoutez Moi Song by Claude

Woorden bij het verhaal

Orgelspel

Lied: Taizé NLB 568a Ubi Caritas (3x)

Overstapmoment - Milo, Koen en Max stappen over
Luisteren naar: Stromae – Alors on danse
Stromae - Alors On Danse


Uitnodiging aan anderen die willen overstappen

Toespraak

Lied voor overstappers: Er zijn al zo’n 12 jaar verlopen
mel.: Geroepen om te zingen 79 ‘Verbonden met vader en moeder’)

 
Toespraak leiding kinderdienst - Marike van Hengel

Bloemengroep

Lied NLB 886: 1,2 - Abba Vader (speciaal voor senioren)

Luisteren naar: Liedje van Trinity: Brieven aan de hemel
Trinity Wereldwijs - Brieven Aan De Hemel


Collectes
Tijdens de collecte zijn er foto’s te zien

Levensberichten
Bericht van overlijden/geboortes/huwelijk/geslaagde scholieren


Voorbeden, Stil gebed & Onzevader
met gebeden uit voorbedenboek & aansteken kaarsjes

Zingen: NLB 423: 1,2,3 - Nu wij uiteengaan

Zegenbede
Amen

 
 

terug