zondag 9 juni 2024 om 10.00 uur

9 juni - Woorddienst
Voorganger(s): Ds. J.P.G. van de Meeberg (Nieuw Vennep)
Organist: Mark de Vries


Orde van dienst zondagochtend 9 juni 2024, PG Badhoevedorp-Lijnden
 
VOORBEREIDING

Welkom

Stiltemoment

Aanvangslied: Psalm 67: 1 (V), 2 (M)
.
Bemoediging en Groet
                               
Psalm 33: 8                                                                 

Kyrië – elke bede besloten met Lied 367d

Glorialied  303

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van de Bijbel

Eerste lezing uit de Bijbel: Marcus 1: 21-28

Lied 534: 1, 2

Tweede lezing uit de Bijbel: Marcus 1: 29-38

 Lied 534: 3, 4

Overweging

Stilte

Orgelspel

Lied 837

DIENST VAN HET ANTWOORD

Levensberichten

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, gezamenlijk gebeden Onze Vader

Inzameling van de gaven: 1. Diaconie, 2. Kerk

Slotlied: 863: 1, 2, 5, 6

Zending en zegen

We nemen plaats voor een kort woord van de bloemengroep vanwege het twintigjarig jubileum van de liturgische stiltetuin.

Orgelspel
 

terug