zondag 26 mei 2024 om 10.00 uur

26 mei - Woorddienst zondag Trinitatis
Voorganger(s): Ds. S. (Sicco) Zijlstra (Haarlem)


VOORBEREIDING
 

Welkom
 
Moment van stilte
 
Aanvangslied: 405 : 1, 2 en 3
 
Bemoediging en groet

Lied 405 : 4

Kyriëgebed

Glorialied: 705 : 1, 2 en 3

DIENST VAN HET WOORD

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing O.T.: Jesaja 57:14-21

Psalm 130 : 2 en 4

Schriftlezing N.T.: Handelingen 2:14-15, 22-24, 33-40

‘Vader, vol van vrees en schaamte…’

https://www.youtube.com/watch?v=CelqXsjPJE4&ab_channel=NederlandZingt%28EO%29

Verkondiging: “Wat moeten we doen?”

Stilte

Orgelspel

Lied 838 : 1 en 3

DIENST VAN HET ANTWOORD

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, ‘Onze Vader…’

Inzameling van de gaven: 1) Diaconie, 2) Kerk

 
Slotlied: 673 : 1, 3 en 4 
 
Zegen

terug