zondag 12 mei 2024 om 10.00 uur

12 mei - Wezenzondag - Woorddienst -
Voorganger(s): Ds. J.A. Verkerk (Amstelveen)
Organist: Mark de VriesWelkom en mededelingen
Moment van stilte
Aanvangslied 275: 1,2
Bemoediging
Groet
Lied 275: 3, 4, 5

Kyriëgebed
Gesproken responsie
Glorialied 645

Gebed
Eerste lezing - Psalm 126
Lied 126A
Tweede lezing - Johannes 17: 1-11
Lied 339A
Overweging

Stilte orgelspel  / op deze Wezenzondag (zie onder) en Moederdag een Marialied

Lied 665
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Collectes

Slotlied 662
Zegen

--------------------------------
De tien dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren bevatten één zondag, die in de traditie ‘Wezenzondag’ heet (ontleend aan Johannes 14:18 ‘Ik laat jullie niet als wezen achter, Ik kom bij jullie terug.’). De leerlingen zijn verweesd achtergelaten toen Jezus ten hemel voer en de heilige Geest nog niet was uitgestort. Op die zondag staat het uitzien naar de komst van de Geest centraal. Want zonder de Geest zullen wij niet bij machte blijken het geloof vol te houden. Het besef dat we het geloof niet helemaal zelf kunnen maken, maar hulp van boven nodig hebben, is belangrijk en uniek voor deze zondag.
https://protestantsekerk.nl/verdieping/betekenis-hemelvaart-en-pinksteren/
 

terug