zondag 28 april 2024 om 10.00 uur

28 april - Woorddienst
Voorganger(s): Ds. R.G. van der Zwan (Amerfoort)
Organist: Leo Kramer

ORDE VAN DIENST

Welkom en mededelingen
Stiltemoment
Aanvangslied: Psalm 72: 1, 4
Bemoediging en groet
Vervolg aanvangslied: Ps 72: 7

Kyriegebed: Valdslo – Willem Vermandere
                     ttps://www.youtube.com/watch?v=eovFI_TtCgc
Glorialied: LB 984

Gebed bij de opening van de Bijbel
Eerste lezing: Psalm 59: 2-6, 15-18 en Micha 4: 1-5
Lied: LB 1009: 1, 3
Tweede lezing: 1 Timoteüs 2: 1-6
Lied: LB 755

      

Overweging
Stilte
Orgelspel
Lied: LB 975: 1, 2, 3

Gebeden | Onze Vader
Inzameling van de gaven
Slotlied: LB 969
Zending en zegen

 

terug