zondag 14 april 2024 om 10.00 uur

14 april - Woorddienst
Voorganger(s): Ds. J. van de Putte (Zierikzee)
Organist: Gert Jan Velders

Orde van dienst zondagochtend   Zondag 14 april


Orgelspel (Gert Jan Velders) - J. Pachelbel -Ciaconna in d kl.t.

VOORBEREIDING

Welkom en mededelingen

Stiltemoment

Psalm 81 : 1 en 2

Bemoediging
V:       Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,      
G:      die hemel en aarde gemaakt heeft.
V:       die trouw is tot in eeuwigheid
G:      en die niet loslaat het werk van zijn handen.

Groet
V.:      Genade en vrede van God, onze Vader,
en van onze Heer Jezus Christus
A:      Amen

drempelgebed

Psalm 81: 3 en 4

Kyriegebed - met responsie Lied 367 B

Lied 304


DIENST VAN HET WOORD

gebed bij de opening van de Bijbel

Inleiding bij de lezingen

Eerste lezing uit de Bijbel:  Handelingen 3, 13-15 en 17-19
vertaling NBV21

Psalm 4 : 1

Tweede Lezing uit de Bijbel: 1 Johannes 2: 1-5a

Lied 601

Derde Lezing uit het Evangelie: Lucas 24: 35-48

Acclamatie - Lied 339 A

Overweging

Stilte

Orgelspel - H. Howells- Quasi lento uit Master Talisses’s Testament

Lied 612

DIENST VAN HET ANTWOORD

Levensberichten

Dankgebed en voorbeden

Stil gebed

Onze Vader

Inzameling van de gaven: 1. Diaconie 2. Kerk
orgelspel - J.S. Bach – Inventio 15 in b kl.t.

Lied:  425

Zending en zegen

Orgelspel - H.Heron -Voluntary X in G gr.t.

 
 

terug