zondag 24 maart 2024 om 10.00 uur

24 maart Palmzondag - Zangdienst Op weg naar Pasen
Voorganger(s): Ds. Erick Versloot (Mijdrecht)
Organist: Gert Jan Velders   DIENST VAN VOORBEREIDING
   Orgelspel: J.S. Bach – Fantasia in c kl.t.
   Welkom
   Psalm 24: 1,5 De aarde en haar volheid zijn
   Bemoediging en groet
   Lied 561: O liefde die verborgen zijt                               
   Lied 562: 1,2 Ik wil mij gaan vertroosten

DIENST VAN HET WOORD
Gesprek met de kinderen
Lied 558: 1,2,3 Jesu om uw lijden groot, met illustratie ds Eugene Bersier
Lied 441: 1,2,5 Hoe zal ik U ontvangen
Schriftlezing Marcus 11: 1-11
Lied 550 Verheug U gij dochter van Sion

Uitleg en verkondiging

DIENST VAN HET ANTWOORD
Orgelspel: Ch Tournemire – uit „Petites fleurs musicales’ : no 4 (Adagio)
Lied 435: 1,3,4 Hef op uw hoofden poorten wijd
Lied 576 B: 1,7 O hoofd vol bloed en wonden
Collecte:en orgelspel:  J.S. Bach – Ach Herr, lass dein lieb Engelein (slotkoor Johannes Passion)
Dankgebed, voorbeden, stil gebed
Slotzang Lied 556: Alles wat over ons geschreven is

HEENZENDING EN ZEGEN
Beaamd 
Orgelspel: J.S. Bach – O Mensch, bewein dein’ Sünde gross
 

terug