zondag 18 februari 2024 om 10.00 uur

18 februari Woorddienst 1e zondag veertigdagentijd
Voorganger(s): Ds. L.J. Rasser (Amsterdam)
Organist: Mark de Vries

Orde van dienst zondagochtend 18 februari 2024

Eerste zondag van de veertigdagentijd

 


VOORBEREIDING
Welkom en mededelingen door ouderling van dienst
Stiltemoment
Aanvangslied: Psalm 91: 1 en 3
Bemoediging
Groet
Psalm 91: 5
Kyriegebed
lied: 535b driemaal

DIENST VAN HET WOORD
Gebed van de zondag
Eerste lezing uit de Bijbel: Jeremia 1: 4 - 11
Lied: 513: 2
Tweede Lezing uit de Bijbel: Matteüs 4: 1 - 11
Acclamatie 339 A
Overweging
Stilte
Orgelspel
Lied 538: 1, 2 en 4

DIENST VAN HET ANTWOORD
Levensberichten
Dankgebed en voorbeden
Stil gebed  De gebeden worden afgesloten met het gezamenlijk gebeden Onze Vader
Inzameling van de gaven: 1. Diaconie             2. Kerk
Slotlied: 467 Liedboek der kerken 1973: O eew’ge Vader, sterk in macht
Zending en zegen met Amen (1x).
 

terug