zondag 4 februari 2024 om 10.00 uur

4 februari Woorddienst
Voorganger(s): Ds. R. Visser (Rhenen)
Organist: Mark de Vries

Orde van de dienst

Orgelspel
Welkom
Lied 713: 1,5
Votum en Groet
Lied 100 
Gebed
Lied 647
Schriftlezingen Jesaja 5: 1-7 en  Romeinen 3: 1-4
Lied 116: 4,8
Preek
Lied 903: 1,6
Gebeden Collecte
Lied 755 
Zegen
Amen 3x

 

terug