zondag 17 december 2023 om 10.00 uur

17 december Woorddienst 3e Advent
Voorganger(s): Ds. R.J. Bakker (Amsterdam)
Organist: Theo Griekspoor

Zondag 17 december 2023 

Orde van dienst 3 

Psalm 149: 1 en 3

Gezang 967: 1, 5 en 6 na het Gebed om ontferming

Eerste lezing: Romeinen 6: 1 t/m 5

Gezang 966: 1,2, 4 en 5

Tweede lezing: Lucas 1: 67-79

Gezang 158a: 1 t/m 3

Na verkondiging en orgelspel: Gezang 445: 1 t/m 4

Slotlied: Gezang 442: 1 en 2 

terug